Welkom bij Academy4life

Bekijk 2m film van amiga 4 life coach, initator van Academy4life

Het lesmateriaal 21e eeuw vaardigheden van Academy 4 life genaamd ik creƫer mijn wereld (ICMW) heeft als missie om kinderen in hun persoonlijke kracht te zetten en ze hulpmiddelen te geven om aan vaardigheden te werken die het voor hen mogelijk maken om bewust stappen te zetten naar hun droomtoekomst die past bij de eigen talenten in respectvolle harmonie met de rest van de wereld.

Het lesmateriaal is ontwikkeld vanuit de visie dat als een nieuwe generatie kinderen zich in het onderwijs ontwikkelt door op diepgaand niveau bezig te zijn met het versterken van het zelfvertrouwen en stevig in het leven staan en ook nog leren hoe ze kunnen samenwerken, visionair en creatief oplossingen ontwikkelen al dan niet met nieuwe multimediale mogelijkheden en daarnaast ook nog hun schoolperiode lang bezig zijn met het aanleren en ervaren van respectvol gedrag en via oprechte communicatie verschillen overbruggen, dan gaan zij de fundering vormen van een nieuw soort samenleving waar waarden als veiligheid, vrolijkheid, vrede, verdraagzaamheid en voldoening de boventoon voeren.

Onderscheidend en effectief

  • Diepgang door sociaal-emotionele vaardigheden te koppelen aan 21th century skills, met oefeningen uit de coachpraktijk
  • Vakdocenten ICT, Creatie en Communicatie maken op speelse wijze hun kennis toegankelijk voor kinderen
  • Compleet aanbod van alle 21e eeuw vaardigheden in 1 samenhangende doorlopende leerlijn die ruimte biedt voor maatwerk en flexibel van opzet is.
  • Concrete invulling voor Burgerschap, Digitale geletterdheid, vakoverstijgende vaardigheden en Persoonlijke Vorming uit het nieuw in ontwikkeling zijnde kerncurriculum
  • Niet alleen samenwerken, communiceren en presenteren door doen, maar ook leren hoe!
  • Alle vaardigheden aan elkaar koppelen om in te zetten voor het zelf vorm geven van de eigen wereld en de wereld om ons heen.