Welkom bij Academy4life, Welcome at Academy4life

NL (ENGlish below) Ik zie één wereld voor me waar mensen vol zelfvertrouwen in hun kracht staan dankzij en ondanks alle uitdagingen en levenslessen. Waar iedereen samen respectvol in harmonie leeft vanuit verbinding van hart tot hart. Waar mensen werken om uiting te geven aan hun talent en passie en waarin iedereen bijdraagt aan het grote geheel in een hoge mate van bewustzijn.

Waar vrijheid, overvloed, liefdevol zijn, geluk en duurzaam gedrag heerst. Waar mannelijke kwaliteiten als cijfers en doelmatigheid in balans zijn met vrouwelijke kwaliteiten als verbeeldingskracht, intuïtie en waarnemen voorbij ratio.

Eén universum waarin ieder zelf de verantwoordelijkheid neemt om een mooie wereld te creëren en durft te dromen en inspireren.

Alle creaties beginnen met een visie, een droom. Het wordt alleen werkelijkheid als we vertrouwen en beginnen bij onszelf. Alles wat Academy4life ontwikkelt en aanbiedt heeft de intentie daaraan bij te dragen.


English I have a vision of one world, where people are empowered and feel full of confidence thanks to and also inspite of all life challenges and lessons. Where people live respectfully together in harmony with a connection from heart to heart. Where people work to express their talent and passion and where everybody contributes to the whole in a high level of consciousness.

A sustainable world full of freedom, abundance, love and happiness. Where Masculin qualities as numbers and goals are in balance with Feminine qualities as imagination, intuïtion and observing or experiencing beyond ratio.

One Universe where people take own responsibility of creating a beautiful world, and wants to inspire others.

All creation starts with a vision, a dream. It only becomes reality if we trust and start within ourselves.
Everything Academy4life developes has the intention to contribute to all this.

  • Primary school teaching material to teach children self-esteem, emotional resilience with midfulness, to influence their feeling of happiness, how to deal with sensitivity and intuive capabilities en to form a vision on a beautiful world and how they can be of influence in it.
  • Free articles, blogs, practices, newsletters (recieve them here) lessons on this website and others.
  • online training
  • mindfullness travel Egypt