Methode Burgerschap en sociaal-emotioneel PO

De methode Burgerschap en sociaal-emotionele vaardigheden toegespitst op 21e eeuwse Brede vaardigheden van Academy 4 life genaamd Ik Creëer Mijn Wereld (ICMW) heeft als missie om kinderen in hun persoonlijke kracht te zetten. Ze ontwikkelen vaardigheden waarmee ze zelf hun kansen leren te creëren voor hun leven nu en in de toekomst, passend bij de eigen talenten. Met respect voor en in harmonie met elkaar. Ze leren een visie te vormen op een duurzame en liefdevolle wereld waarin ze zelf het verschil kunnen maken.

Vernieuwend, leuk en effectief

  • Vernieuwend door sociaal-emotionele vaardigheden te koppelen aan 21th century skills, toepassen van nieuwe werkvormen als mindfulness, visualisatie, multi media, social skills voor media en creatieve reflectietechnieken.

  • Leuk, want visie, creativiteit en vaardigheden van de kinderen en de docent staan centraal. Maatwerk door online leeromgeving en eigen inbreng van de docent mogelijk met behulp van inspiratie en aanvullende kennis. Magische sprookjes en fabels luiden een themablok met samenhangende lessen in.

  • Effectief door diepgang. Coachtechnieken, psychologische modellen, vaktechnieken uit werkveld Creatie, Communicatie en Media zijn verwerkt tot laagdrempelige lessen.

Kijk voor meer informatie op de methode Burgerschap primair onderwijs website Ik Creëer Mijn Wereld