Thuiskomen in Lemuria

Thuiskomen in Lemuria

 

Ik ben bezig met een nieuw avontuur. Een avontuur om thuis te komen. Ik ga naar Lemuria.

 

Hoe synchroon dat dit ook letterlijk in de nieuwe spirituele cursus gaat gebeuren in Vlaardingen, dicht bij mijn woonhuis. Ja je leest het goed ik ga weer verhuizen, dit keer naar Vlaardingen in een woonbootkas.

 

De verbinding met Lemuria
Sinds vlak voor Yule 21-12 vorig jaar kwam de connectie met Lemuria heel sterk toen ik me afstemde op Moeder Maria. Ik hoorde een stem la Maria zeggen. En voor mijn ogen vormden zich letters. Lamaria. Lemuria. Als in een flits zag ik gebeurtenissen door eeuwen heen, alsof er een soort hele enceclopedy aan download binnen kwam. Ik zag de lineage, de bloedlijn, de cyclus van bewustzijn….

 

Uiteindelijk hebben we toen in die ceremonie een portal gecreëerd buiten tijd en ruimte waar we met behulp van de huidige stand van sterren en planeten energie vanuit lemuria brachten naar de binnen aarde, we verspreidde het door de aarde heen en aan de andere kant lieten we dat licht weer ‘geboren worden’. Een prachtige ceremonie met dito mensen.

Sindsdien ben ik op onderzoek gegaan om wat ik in die flits zag te staven met ‘bewijzen’. Ik zocht naar meer informatie over dit onderwerp want Lemurië is voor mij altijd een meer abstract gevoel geweest, van hoge liefdevolle energie en bewustzijn altijd op te roepen in het NU. Dit keer zocht ik meer concrete informatie. Zoals vaste lezers mij kennen verbind ik graag informatie uit diverse bronnen en tradities met elkaar om tot het grotere hele plaatje te komen.

 

Zelfs de spirituele wereld is zwaar verdeeld en zo lang ieder maar een klein stukje van het geheel weet is de massa onwetend. Ik heb altijd een soort missie gevoeld om de waarheid boven tafel te krijgen en die met jullie te delen, in de hoop dat t zich weer verspreid.

 

Eerlijk gezegd toen ik op onderzoek uitging kwam ik op veel open deuren, maar ook oprecht vroeg ik me regelmatig af of ik al die tijd in het klaslokaal heb zitten slapen dat ik deze informatie gewoon weg niet paraat had, terwijl er zo ontzettend veel over is te vinden op internet.

 

Want wist jij dat TIJDENS de laatste ijstijd er gewoon op diverse plekken groen en leven was en zo ook op Lemuria, wat een prachtig tropisch continent was? Ik heb toch echt zo een beeld van de wereld bedekt in ijs en kou waar nauwelijks leven mogelijk is.

Blijkbaar waren delen van de aarde bedekt onder ijs maar zeker zoveel delen waren gewoon volop in groei en bloei. Heb ik dat stukje gemist met leren? Of is ons dat niet geleerd? Ik wist het in ieder geval niet maar dat kan ook wat zeggen over het gebrek aan interesse voor het vak Aardrijkskunde en geschiedenis destijds. Dat Lemuria en Atlantis hebben bestaan en gezonken zijn is in ieder geval nooit verteld. Het feit dat ze veel lager liggen (en nu dus onder water) kan verklaren waarom het daar veel warmer was.

 

Wat je ook zeker niet in de geschiedenis en aardrijkskunde lessen zal terug vinden is dat de oorzaak van het begin vd ijstijd waarschijnlijk was dat de magnetische polen (zuid en Noordpool) ‘geshift’ zijn De noordpool wordt zuidpool en andersom. Dat zorgt ervoor dat waar kou is er warmte komt en waar warmte is komt kou.

 

Die shift van de polen schijnt al vele malen op aarde gebeurd te zijn. Verschillende bronnen zijn daar niet eenduidig over hoe vaak dit nu gebeurd. Wel heeft het te maken met de precessie van de aarde en de zon door de sterrenbeelden heen.

 

De gekantelde aarde draait in ongeveer 26000 jaar om zijn as en legt zo de hele baan door alle sterrenbeelden heen af. Daarbij komen we steeds in de invloed van de energie van dat dierenriemteken, zoals we ons momenteel naar het watermantijdperk bewegen (sommigen zeggen al in bevinden). Vier keer in deze cyclus is er een bepaald uitlijningsmoment van planeten en sterren die van enorm belang zijn. Grote gebeurtenissen in de evolutionaire groei van het bewustzijn vonden toen plaats. En blijkbaar is die uitlijning ook van invloed op het shiften van de polen die natuurrampen, overstromingen en ijstijden tot gevolg kan hebben. Je kan er echter niet de klok op gelijk zetten dat het wel of niet gebeurt.

 

Zo een uitlijning was er op 21-12-2012……wie kent niet de Maya profetie? Het is inderdaad een shift in consciousness geweest, maar een mogelijke poleshift werd door de Maya’s niet uitgesloten.

 

Momenteel bevindt ons magnetische Noorden ook al kilometers verder dan ons vastgestelde Noorden met de poolster, Polaris.

 

T einde vd laatste ijstijd was een shift van de polen terug naar waar ze zich nu bevinden. Dit veroorzaakte rampen zoals overstromingen- de ark verhalen uit de bijbel en uit alle grote culturen. De ondergang van atlantis. En ook lemuria dus. Door het stijgen van het water kwamen er hele continenten onder water.

 

Alhoewel Lemurie een oudere nog hoger ontwikkelde beschaving was dan Atlantis bestonden ze een tijdlang naast elkaar.

 

Met die vloed vluchtten de overlevenden en verspreidde zich over de hele wereld, waar ze hun kennis deelden. Die werd van generatie op generatie doorgegeven.

 

Dit is de reden dat dezelfde type tempels, steencirkels en piramiden over de hele wereld gelijkenissen vertonen.

 

Waar in Lemuria vooral energetisch gewerkt werd en “gebouwen” van energie en licht stonden waren de Atlanteanen de bouwers van vele megalieten en tempels zoals Gobeckli Tepe in Turkije, de grote piramide in Giza, de bosnische piramides, de Mexicaanse….allemaal dateren ze (na nader onderzoek dat niet door mainstream altijd wordt overgenomen als waar) van rond t einde vd laatste ijstijd. Dit bewijst dat er een veel hoger beschaafde bevolking was met kennis die ver boven onze hedendaagse pet gaat Zo een 12000 jaar geleden.

 

Wat nou primitieve jagers verzamelaars? Ja op sommige plekken.

 

Maar waar de Lemurianen en Atlanteanen aan wal gingen deelden ze hun kennis en verrezen wereldwonderen.

 

Waar wil ik heen met dit verhaal?

Dit bindt vele spirituele lineages aan elkaar. De sjamananen in amerika, in peru in mexico. De druiden, de boeddhisten, de Egyptenaren….. allemaal met hun roots uit Lemuria. Allemaal één. Een verhaal van verbondenheid.

De Lemurianen en Atlanteanen waren dus verspreid over de hele wereld. Ze deelden de kennis met de aanwezige volken en ze beïnvloedde elkaar.

Er ontstonden hoogbeschaafde / bewuste culturen allen met dezelfde basis maar met ieder zn eigen aspecten- verhalen- gebruiken.

 

Dezelfde intuïtieve energetische kennis. Kennis over het zelfhelende vermogen en de geneeskracht uit de natuur. De kennis van eenheid en de wijsheid van de vrouw- het matriarchale. De kennis van de kosmos en frequentie. De kennis over adem en de psyche.

Die wijsheid is door priesters en priesteressen, oude wijzen en sjamanen door eeuwen heen zoveel mogelijk levend gehouden en doorgegeven. De bekendste lineage is die van ‘de roos’ Hathor- Isis- Maria Magdalena.

Maar die gaat door, naar Avalon, naar de Katharen, naar de tijd van nu. En dateert dus van veel verder terug.

Ieder van deze volken reisden in hun eigen tijdperken naar plekken om te verbinden met de boeddhistische wijsheden of de wijsheden van de druïden. Ze leerden van elkaar en hielden de kennis zo hoog mogelijk terwijl het collectief bewustzijn aftakelde en er dingen vergeten werden.

Veel is vastgelegd in codes op tempelmuren. Energetisch- met lichttaal- coderingen – symboliek – met informatie over de kosmos en onze verbinding ermee.

 

De cyclus in dit bewustzijn is niet lineair maar circulair. Veel kennis en vaardigheden zijn we kwijt. Bilocatie, levitatie zijn dingen die misschien alleen nog diep in de oudste boeddhistische tempels gepraktiseerd wordt.

 

Maar zoals iedereen in de spirituele wereld ook roept zijn we weer aan het “ontwaken” en groeien naar hoger bewustzijn.

Verbinden we ons weer met kennis uit die andere levens.

Knopen we de rode draden weer aan elkaar.

Her-inneren we onze lineage of light. 

Ik wil je met dit artikel inspireren om voorbij hokjes te denken als druide, heks, sjamaan, priesteres, natuurgenezer, reiki master, tarotlezer, ademcoach, medium, ….

We are all children of the light’, één grote familie.

 

Reis jij met mij mee volgend jaar? Kris kros langs alle kennis en wijsheden uit die verschillende tijdperken? Om die weer dieper te her-inneren?  In het ritme van de zon, aarde, maan en sterren. Helemaal terug tot aan onze meest energetische en hoogste beschaving.

Om weer thuis te komen in Lemuria.

Geef je dan nu op voor de volgende jaartraining / spirituele workshops

Wel of niet gecombineerd met de training reading en healing.

 

Mooie early bird prijzen!

 

Hopelijk gaan we samen dit avontuur aan!

 

Eerherstel voor de witte heks

Heksen Herdenking – bloemenritueel als ode aan de heks

Hoe zou het zijn als we een landelijk ‘witte heksenveld’ creëren met elkaar en energetische heling geven op de collectieve heksenwond?

Ons weer meer verbinden met de (natuur)wijsheid van de heks en haar intuïtieve helende gaven in onszelf daarmee bekrachtigen?

Dat gaat 3 juni gebeuren! (Gratis landelijk event) Doe je mee?

 

Laatst werd ik door iemand gewezen op het initiatief van het heksenmonument voor eerherstel van onschuldige slachtoffers.

 

Ik denk dat er velen van ons rondlopen in dit NU die een wond met zich meedragen van de vervolging op heksen. Dat we daarom onze waarheid niet durven (durfden) spreken uit angst voor de dood.

 

‘de duivelachtige dodende heks’ is vooral een verzinsel van kerk & koning die hun eigen macht daarmee versterkten zoals we weten en het wordt tijd dat we globaal erkennen dat het de natuurgenezers  en intuïtief begaafden van die tijd waren. Het wordt tijd dat we opstaan en ons laten zien, onze stem laten horen en durven Zijn wie we ten diepste van binnen ZIJN.

Energetische intuïtieve wezens verbonden met de natuur(kracht).

 

Het monument dat is er nog niet, maar wat WEL gaat gebeuren is de landelijke actie op 3 juni, de oproep witte bloemen te leggen op plekken waar heksen zijn verbrand.

 

Laat ik nu net 3 juni de Avalon workshop in Vleuten gepland hebben, een tijdperk vol magie (en hekserij). Ik had daarin een bloemenoffer dankbaarheidsritueel al in de planning staan dus toen ik dit las kreeg ik kippenvel. Het is allemaal weer zo synchroon en blijkbaar waar ik en de groep mee bezig is speelt ook op grotere schaal.

 

Dus vandaar dat ik twee dingen doe, omdat we deze dag blijkbaar met elkaar een collectief ‘heksenveld’ creëren:

 • Ik maak een aansluitend openbaar deel in de buitenlucht voor wie de roep voelt om heling in het heksenveld te brengen. Voor jezelf en het collectief.
  Gratis bij te wonen als je geen interesse hebt in de workshop maar wel heel graag meedoet aan deze landelijke actie ode aan de heks, omgeving Vleuten (Utrecht) of check een initiatief bij jou dichter in de buurt. De plek waar wij heen gaan is niet persé een plek waar heksen verbrand zijn, het is dichtbij de workshoplocatie in een klein stukje natuur. We verbinden ons met die natuur en uiten onze dankbaarheid voor haar helende en voedende kwaliteiten.
 • Ik heb voor de uitverkochte Avalon workshop 3 extra tickets beschikbaar gesteld in drie tariefgroepen.
  Dus voel jij dat je erbij wilt zijn, dan kan dit nog!

Wat gaan we doen in het openbare deel?

 • We maken verbinding met de energie van het multi-dimensionale witte heksenveld, van toen en van nu.
 • Met een ritueel met witte bloemen eren en danken we de wijsheid en de intuïtieve gaven van de witte heks die in ons voortleeft en eren daarmee ook gelijk de helende kracht van de aarde. We staan stil bij toen en bij dit NU
 • We sluiten ons aan op het veld van onvoorwaardelijke liefde en eenheid en geven helende energie vanuit dit veld door aan de collectieve heksenwond / de wond op vervolging die nog verder gaat dan dat.
 • Je hebt geen voorkennis nodig hiervoor, ik begeleid je door de stappen heen. Je bent vrij om in plaats van de energetische healing mee te doen gewoon te ZIJN en te Ervaren.

Geef je op via de webshop via het gratis ticket (0.01) dan ontvang je de tijd en exacte locatie (einde middag omgeving vleuten) en verdere info.

 

Wat gaan we doen 3 juni in de Avalon workshop te Vleuten?

 • Openingsmeditatie om te landen in het lijf en met elkaar te verbinden
 • Intentie zetten en kennis maken
 • Meditatie/ visualisatie in de sfeer van Avalon, een reis in de ether vol magie waarin we intuïtieve gaven / talenten in onszelf bekrachtigen en afreizen naar de steencirkel waar we contact maken met de energie van de vrouwe van het meer.
 • Je ontvangt een persoonlijke individuele healing/reading/kaartlegging van één van de deelneemsters van de spirituele jaartraining van afgelopen jaar
 • Vanuit de workshoplocatie krijg je vervoer naar de locatie waar we het openbare deel voortzetten heen en terug (+/- 5 min afstand auto)
 • Eenmaal terug sluiten we af met een thee ritueel, luisteren muziek en zingen mantra’s mee voor wie wil om het leven te vieren

Geef je op via de webshop en kies het ticket dat je wenst als je hier nog graag bij wilt zijn.