Thuiskomen in Lemuria

Thuiskomen in Lemuria

 

Ik ben bezig met een nieuw avontuur. Een avontuur om thuis te komen. Ik ga naar Lemuria.

 

Hoe synchroon dat dit ook letterlijk in de nieuwe spirituele cursus gaat gebeuren in Vlaardingen, dicht bij mijn woonhuis. Ja je leest het goed ik ga weer verhuizen, dit keer naar Vlaardingen in een woonbootkas.

 

De verbinding met Lemuria
Sinds vlak voor Yule 21-12 vorig jaar kwam de connectie met Lemuria heel sterk toen ik me afstemde op Moeder Maria. Ik hoorde een stem la Maria zeggen. En voor mijn ogen vormden zich letters. Lamaria. Lemuria. Als in een flits zag ik gebeurtenissen door eeuwen heen, alsof er een soort hele enceclopedy aan download binnen kwam. Ik zag de lineage, de bloedlijn, de cyclus van bewustzijn….

 

Uiteindelijk hebben we toen in die ceremonie een portal gecreëerd buiten tijd en ruimte waar we met behulp van de huidige stand van sterren en planeten energie vanuit lemuria brachten naar de binnen aarde, we verspreidde het door de aarde heen en aan de andere kant lieten we dat licht weer ‘geboren worden’. Een prachtige ceremonie met dito mensen.

Sindsdien ben ik op onderzoek gegaan om wat ik in die flits zag te staven met ‘bewijzen’. Ik zocht naar meer informatie over dit onderwerp want Lemurië is voor mij altijd een meer abstract gevoel geweest, van hoge liefdevolle energie en bewustzijn altijd op te roepen in het NU. Dit keer zocht ik meer concrete informatie. Zoals vaste lezers mij kennen verbind ik graag informatie uit diverse bronnen en tradities met elkaar om tot het grotere hele plaatje te komen.

 

Zelfs de spirituele wereld is zwaar verdeeld en zo lang ieder maar een klein stukje van het geheel weet is de massa onwetend. Ik heb altijd een soort missie gevoeld om de waarheid boven tafel te krijgen en die met jullie te delen, in de hoop dat t zich weer verspreid.

 

Eerlijk gezegd toen ik op onderzoek uitging kwam ik op veel open deuren, maar ook oprecht vroeg ik me regelmatig af of ik al die tijd in het klaslokaal heb zitten slapen dat ik deze informatie gewoon weg niet paraat had, terwijl er zo ontzettend veel over is te vinden op internet.

 

Want wist jij dat TIJDENS de laatste ijstijd er gewoon op diverse plekken groen en leven was en zo ook op Lemuria, wat een prachtig tropisch continent was? Ik heb toch echt zo een beeld van de wereld bedekt in ijs en kou waar nauwelijks leven mogelijk is.

Blijkbaar waren delen van de aarde bedekt onder ijs maar zeker zoveel delen waren gewoon volop in groei en bloei. Heb ik dat stukje gemist met leren? Of is ons dat niet geleerd? Ik wist het in ieder geval niet maar dat kan ook wat zeggen over het gebrek aan interesse voor het vak Aardrijkskunde en geschiedenis destijds. Dat Lemuria en Atlantis hebben bestaan en gezonken zijn is in ieder geval nooit verteld. Het feit dat ze veel lager liggen (en nu dus onder water) kan verklaren waarom het daar veel warmer was.

 

Wat je ook zeker niet in de geschiedenis en aardrijkskunde lessen zal terug vinden is dat de oorzaak van het begin vd ijstijd waarschijnlijk was dat de magnetische polen (zuid en Noordpool) ‘geshift’ zijn De noordpool wordt zuidpool en andersom. Dat zorgt ervoor dat waar kou is er warmte komt en waar warmte is komt kou.

 

Die shift van de polen schijnt al vele malen op aarde gebeurd te zijn. Verschillende bronnen zijn daar niet eenduidig over hoe vaak dit nu gebeurd. Wel heeft het te maken met de precessie van de aarde en de zon door de sterrenbeelden heen.

 

De gekantelde aarde draait in ongeveer 26000 jaar om zijn as en legt zo de hele baan door alle sterrenbeelden heen af. Daarbij komen we steeds in de invloed van de energie van dat dierenriemteken, zoals we ons momenteel naar het watermantijdperk bewegen (sommigen zeggen al in bevinden). Vier keer in deze cyclus is er een bepaald uitlijningsmoment van planeten en sterren die van enorm belang zijn. Grote gebeurtenissen in de evolutionaire groei van het bewustzijn vonden toen plaats. En blijkbaar is die uitlijning ook van invloed op het shiften van de polen die natuurrampen, overstromingen en ijstijden tot gevolg kan hebben. Je kan er echter niet de klok op gelijk zetten dat het wel of niet gebeurt.

 

Zo een uitlijning was er op 21-12-2012……wie kent niet de Maya profetie? Het is inderdaad een shift in consciousness geweest, maar een mogelijke poleshift werd door de Maya’s niet uitgesloten.

 

Momenteel bevindt ons magnetische Noorden ook al kilometers verder dan ons vastgestelde Noorden met de poolster, Polaris.

 

T einde vd laatste ijstijd was een shift van de polen terug naar waar ze zich nu bevinden. Dit veroorzaakte rampen zoals overstromingen- de ark verhalen uit de bijbel en uit alle grote culturen. De ondergang van atlantis. En ook lemuria dus. Door het stijgen van het water kwamen er hele continenten onder water.

 

Alhoewel Lemurie een oudere nog hoger ontwikkelde beschaving was dan Atlantis bestonden ze een tijdlang naast elkaar.

 

Met die vloed vluchtten de overlevenden en verspreidde zich over de hele wereld, waar ze hun kennis deelden. Die werd van generatie op generatie doorgegeven.

 

Dit is de reden dat dezelfde type tempels, steencirkels en piramiden over de hele wereld gelijkenissen vertonen.

 

Waar in Lemuria vooral energetisch gewerkt werd en “gebouwen” van energie en licht stonden waren de Atlanteanen de bouwers van vele megalieten en tempels zoals Gobeckli Tepe in Turkije, de grote piramide in Giza, de bosnische piramides, de Mexicaanse….allemaal dateren ze (na nader onderzoek dat niet door mainstream altijd wordt overgenomen als waar) van rond t einde vd laatste ijstijd. Dit bewijst dat er een veel hoger beschaafde bevolking was met kennis die ver boven onze hedendaagse pet gaat Zo een 12000 jaar geleden.

 

Wat nou primitieve jagers verzamelaars? Ja op sommige plekken.

 

Maar waar de Lemurianen en Atlanteanen aan wal gingen deelden ze hun kennis en verrezen wereldwonderen.

 

Waar wil ik heen met dit verhaal?

Dit bindt vele spirituele lineages aan elkaar. De sjamananen in amerika, in peru in mexico. De druiden, de boeddhisten, de Egyptenaren….. allemaal met hun roots uit Lemuria. Allemaal één. Een verhaal van verbondenheid.

De Lemurianen en Atlanteanen waren dus verspreid over de hele wereld. Ze deelden de kennis met de aanwezige volken en ze beïnvloedde elkaar.

Er ontstonden hoogbeschaafde / bewuste culturen allen met dezelfde basis maar met ieder zn eigen aspecten- verhalen- gebruiken.

 

Dezelfde intuïtieve energetische kennis. Kennis over het zelfhelende vermogen en de geneeskracht uit de natuur. De kennis van eenheid en de wijsheid van de vrouw- het matriarchale. De kennis van de kosmos en frequentie. De kennis over adem en de psyche.

Die wijsheid is door priesters en priesteressen, oude wijzen en sjamanen door eeuwen heen zoveel mogelijk levend gehouden en doorgegeven. De bekendste lineage is die van ‘de roos’ Hathor- Isis- Maria Magdalena.

Maar die gaat door, naar Avalon, naar de Katharen, naar de tijd van nu. En dateert dus van veel verder terug.

Ieder van deze volken reisden in hun eigen tijdperken naar plekken om te verbinden met de boeddhistische wijsheden of de wijsheden van de druïden. Ze leerden van elkaar en hielden de kennis zo hoog mogelijk terwijl het collectief bewustzijn aftakelde en er dingen vergeten werden.

Veel is vastgelegd in codes op tempelmuren. Energetisch- met lichttaal- coderingen – symboliek – met informatie over de kosmos en onze verbinding ermee.

 

De cyclus in dit bewustzijn is niet lineair maar circulair. Veel kennis en vaardigheden zijn we kwijt. Bilocatie, levitatie zijn dingen die misschien alleen nog diep in de oudste boeddhistische tempels gepraktiseerd wordt.

 

Maar zoals iedereen in de spirituele wereld ook roept zijn we weer aan het “ontwaken” en groeien naar hoger bewustzijn.

Verbinden we ons weer met kennis uit die andere levens.

Knopen we de rode draden weer aan elkaar.

Her-inneren we onze lineage of light. 

Ik wil je met dit artikel inspireren om voorbij hokjes te denken als druide, heks, sjamaan, priesteres, natuurgenezer, reiki master, tarotlezer, ademcoach, medium, ….

We are all children of the light’, één grote familie.

 

Reis jij met mij mee volgend jaar? Kris kros langs alle kennis en wijsheden uit die verschillende tijdperken? Om die weer dieper te her-inneren?  In het ritme van de zon, aarde, maan en sterren. Helemaal terug tot aan onze meest energetische en hoogste beschaving.

Om weer thuis te komen in Lemuria.

Geef je dan nu op voor de volgende jaartraining / spirituele workshops

Wel of niet gecombineerd met de training reading en healing.

 

Mooie early bird prijzen!

 

Hopelijk gaan we samen dit avontuur aan!

 

Egypte, de reis in jezelf

Egypte, op reis in jezelf

Aankondiging laatste spirituele Egypte reis

Het is hier even radiostilte geweest aangezien ik druk was met van alles. De Spirituele reis Egypte in november, prachtige workshops van de jaartraining, familiedingen en feestdagen……en bezinnen op het komende jaar van workshops en de nieuwe spirituele cursus / jaartraining Lemurian Lineage of Light (daarover volgt de komende maanden meer).

Nu wil ik graag met je terugblikken op de Egypte reis november 2022 en aankondigen dat ik in mei 2023 nog éénmaal naar Egypte reis met een groep, waar we ook echt op meditatie retreat gaan met ingeplande dagen voor reflectie en meditatie.

Dit wordt dan voorlopig mijn laatste Egypte reis! Na zeven jaren en 10 reizen is de tijd aangebroken voor nieuwe avonturen, graag samen met jullie!  Zo ben ik van plan weer terug te keren naar Mexico en de graslanden van Avalon in Engeland, maar ook wil ik in Frankrijk de Maria route onderzoeken en staan Mount Shasta en Peru ook nog op mijn lijstje. Kortom. Tijd voor verandering.

(Wil je nog mee naar Egypte met mij? Kom dan mee in mei naar het meditatie retreat Egypte.)

Egypte, op reis in jezelf

Het belangrijkste element als je naar krachtplekken zoals Egypte reist is wel de reis in jezelf die je maakt. Ophalen van zieledelen en vergeten wijsheid. Het verder openen van jouw intuïtieve kanalen.

Bewust werken met de Hoge energie op de krachtplekken daar om jouw spirituele lichaam verder te activeren.

En ook emotionele groei door oude pijnen of angsten tegenkomen.

Dat is zeker niet het leukste deel maar het is wel noodzakelijk om spiritueel te kunnen groeien.

Als je die triggers ervaart is dat pijnlijk of verdrietig in het moment. Maar als je daar later mee aan de slag gaat om op zoek te gaan naar de wortel van die trigger.

Als je de oorzaak en de aard van die oude overtuigingen, angsten en pijnen aankijkt en transformeert door gouden licht en liefde.

Dan word je vrij. Dan begin je het pad te bewandelen om los te komen van de duale wereld waar we vechten en vluchten, waar we karmische levenslussen / lessen blijven herhalen in familiesystemen en voorouderlijnen opnieuw en opnieuw.

Het kan stoppen bij ons. Als wij – jij en ik, onze generatie het aangaan om te transformeren, werkt dat door zeven generaties terug en zeven generaties verder. Doordat we het helen op cel en DNA niveau. Op energetisch niveau.

En door te helen ruimen we de blokkades op waardoor de creërende kundalini levensenergie vrijer kan stromen. Open je jouw kanaal om jouw Hoger Zelf in te kunnen laten dalen in jouw Aardse Zelf. Zodat we weer de verbondenheid van eenheid kunnen voelen. We ons niet meer eenzaam en alleen hoeven voelen. We kunnen dan weer waarnemen dat we liefde Zijn, in plaats van het maar te zoeken om ons heen.

Dus hoe meer mensen de moed tonen om het aan te gaan, hoe sneller we komen tot die evolutionaire groei naar het bewustzijn van liefde en eenheid, het Lemurische bewustzijn of het christus bewustzijn hoe je het noemen wilt. Die hele evolutiecyclus om daar te komen duurt naar mijn mening wel duizenden jaren, maar dat neemt niet weg dat iedere reis alleen voltooid wordt als die eerste stap gezet wordt. Het is aan ons voorlopers om dit aan te gaan. En die tijd is Nu, zo geeft deze Nut op het Dendera tempel plafond via de sterrenbeelden aan.

 

Terugblik op de Spirituele Egypte reis november 2022

Ik had aan de hoeveelheid tegenwerking – of liever gezegd stagnering in flow- in de aanloop van de november reis 2022 al kunnen aan zien komen dat het een uitdagende reis zou worden, en dat werd het. Niet voor niets had de reis de intentie Highest potential.

We hadden het meest uitgebreide en langste programma ooit, werden gespiegeld in de wounded masculine en feminine en alles wat niet meer ons hoogste potentieel dient moest worden opgeschoond.

Allemaal werden we op enig moment wel ergens door getriggerd in oud zeer of lieten we ons door onze geest voorspiegelen dat het wel eens aan de ander lag, terwijl we stuk voor stuk dezelfde spiegel gekregen hebben en in onszelf dingen op te ruimen hadden. Waar de één linksom nog iets heeft te leren heeft de ander dat rechtsom. Zelfs als begeleider ontkwam ik er helaas niet aan.

Ook ik mocht nog weer lagen afpellen van de zaken waar ik al zo veel heling op heb gedaan. Een proces waar ik ook de afgelopen weken intensief mee aan de slag ben geweest, ook  weer met de mooie hulp van Isis en Maria Magdalena en mijn nieuwste gids, Aya een Lemurisch Elder.

Maar hoewel die momenten intens rauw waren, waren de hoogtepunten magisch en van out of this world. We ontdekten namelijk ook the divine feminine and masculine all around us én in onszelf. Bijzondere ontmoetingen met mensen en dieren. Talenten van jezelf bevestigd voelen of zien.

We maakten ware magie door de tempelenergieën van de Hathor en Horus tempel samen te verweven en te integreren met het weefsel van het universum als vier godinnen in de Heilige kamers van de tempel (Zie Foto).

Door onze verbinding, sacred sound, open te staan voor de energie en wat er wilde of mocht gebeuren door ons heen in het moment.
(Uit privacy overwegingen heb ik de dames eraf gelaten, maar de gezamenlijke krachtige energie is bijna tastbaar van de foto zo ervaar ik)

We openden verder samen energetische bibliotheken van gecodeerde informatie in vier elementen portalen van de Dendera Hathor tempel voor het collectief en ons persoonlijk bewustzijn. Wat een enorme spirituele groei mogelijk maakt.

We deden een healing op een plek waar vele zielen doolden en die nog naar het licht mochten. En haalden codes op van de lichttaal die de hiërogliefen mede zijn.

Dankbaar voor de zielen die mij vergezelden en waarmee deze reis werkelijkheid is geworden. Dankbaar voor de magische dingen die we hebben mogen brengen en halen. Dankbaar voor de lessen.

Nieuwe manier van reizen

Ik heb veel van deze reis geleerd. Niet alleen was het een opening om weer een diepe healing slag in mezelf te maken toen en in de weken erna, ook was het de praktische bewustwording dat ik geen ‘reisleider’ ben. Of liever gezegd, wil zijn.

Ik wil met jullie samen het avontuur aangaan en nieuwe dingen ontdekken. Of juist de diepte in met meditatie, visualisatie en energetisch werk.

Ik wil meer het onderscheid maken met de readings, channelings van boodschappen die ik ontvang tijdens de reis en een uitgebreid meditatie programma waar we contact maken met alle energieën van spirit en de tempels. Meer ruimte voor rust, jezelf terug kunnen trekken voor reflectie en het innerlijk proces.

Dus dit jaar gaan we doen wat ik het liefste samen met jullie doe: Deep diving in de energie van een godin/god en door laten komen wat spirit voor de groep heeft als boodschap of spiritual practice/ meditatie.

Een soort mini-jaartraining on-the-spot. Gecreëerd in het moment en afgestemd op de groep die mee gaat.

Joehoe dus daar heb ik enorm veel zin in. Dat voelt als de kroon op Egypte. Alles wat ik daar heb mogen brengen en halen. Alles wat ik er geleerd heb. Alles wat ik de afgelopen drie jaar binnen academy4life aan workshops en trainingen heb gecreëerd samen met de spirits voornamelijk uit Egypte en de prachtige deelnemers van de cirkels en ceremonies. Komt allemaal samen in deze aankomende reis. Waar we Divine sacred inner union gaan toepassen. Een grote integratie richting eenheid in onszelf en daarmee in het collectief bewustzijn.

 

Wat gaan we doen:

 • Afstemmen op de energie van Hathor~Horus, Isis~Osiris en Amon-ra~Mut via hun tempels, op zo rustig mogelijke tijdstippen.
 • Je ontvangt boodschappen voor de groep of persoonlijk van deze spirits, of van de spirits waar jij graag contact mee wilt maken.
 • We ontvangen op de retreat dagen tempel practices of meditaties die relevant zijn voor het moment en onze groep van spirit of ingegeven door mijn intuïtie
 • We nemen uitgebreid de tijd om de energie in de tempels te ervaren
 • Ruimte voor jouw innerlijk proces met rust en reflectie
 • Eén 1-1 sessie met mij bestaande uit een keuze of combi van reading, channeling of coaching
 • Check het programma hier

Inzicht van mij uit de reis waar jij wat aan hebt

Natuurlijk wil ik los van wat foto’s en ervaringen jou ook nog wat geven uit Egypte.

Eén van de mooiste inzichten die ik had was dat we in de Hathor tempel slechts iets konden ‘unlocken’ als we met zijn vieren waren. Wij moesten met vier tegelijkertijd ieder een deur / elementen portaal aanraken om …. Ja zoals ik het alleen maar kan omschrijven, de code te kraken. De kluisdeur te openen.

De kracht van community. Samenwerken als één geheel. Dat is waar we naartoe mogen. Beseffen dat ieder even gelijkwaardig is terwijl helemaal uniek gevormd en getalenteerd. Dat we elkaar aanvullen en niet hoeven te veroordelen. We overlappen elkaar en vullen elkaar aan. Weven samen het geheel.

Dat deed me het stof afblazen van een persoonlijke flower of life zielenprint die ik ooit eens ontwikkeld heb. Om zelf de eigen talenten beter in kaart te brengen en inzicht te krijgen hoe die van andere mensen verschillend gegroeid zijn. Voor meer begrip voor elkaar. Zodat we oordelen los kunnen laten. En snappen hoe je elkaar kunt aanvullen. Beter samenwerkt, met meer plezier. Elkaar gaan zien als één geheel van verschillende puzzelstukken. Die deel ik graag met jou.

Mag je gratis gebruiken. Je mag hem inzetten voor jezelf. Voor jouw groep, jouw team, jouw klas, je kinderen. Graag zelfs. En dan ben ik benieuwd naar jullie ervaringen ermee. Waardoor je mij direct een waardevol kado teruggeeft. Win-win dus.

Ik ben momenteel bezig met een make over van de module. Dus heb je interesse, mail evaders@academy4life.nl dan, dan stuur ik je de login toe zodra hij helemaal up to date is.

Mijn wens is, dat deze creatie mensen weet te bereiken die er iets aan hebben. Die ze verder brengt in hun persoonlijke groei.

 

Mijn missie voor alles dat ik doe of maak.

Enjoy!

Het werkelijke verhaal achter Samhain, Halloween, Allerzielen en Dia de los Muertos: de vuurkracht van aarde, zon en maan.

De dag van onsterfelijkheid

31 oktober tot 1 nov – Samhain – Halloween – La dia de los muertos – allerheiligen

Een artikel waaruit maar weer eens blijkt dat we door vele decennia in uiteenlopende landen, religies en cultuur allemaal hetzelfde verhaal vertellen, in een andere taal. Het verhaal dat wij één zijn met en éénder als de natuur van de aarde, de kosmos en elkaar. Dat we allen bestaan uit niet vergankelijke, steeds veranderende energie.

En wie het verhaal van eenheid en onsterfelijkheid kent, doet een ander geen pijn omdat hij zichzelf daarmee pijn doet. Vecht niet om verschillen in geloof maar heeft respect voor overeenkomsten. Is onbevreesd voor verlies, omdat alle energie slechts altijd verandert.

 

De herkomst van Halloween, Samhain, la dia de los Muertos en Allerzielen.

Deze feestdagen behoren tot verschillende culturen en tradities wereldwijd verspreid en toch hebben ze allen dezelfde elementen: vuur – onheil / de dood – doden herdenken – terugkeren uit de dood. Zelfs in Egypte en in de Griekse Mythologie zijn er verwijzingen naar deze dag van onheil en dood. In mijn beleving moet er dan iets zijn dat dit alles verbindt.

Ik neem jullie mee naar de oorsprong van dit fenomeen, dwars door eeuwen en eeuwen tijd, langs legendes uit vele culturen waar we de overeenkomst vinden met aardse en kosmische gebeurtenissen.

 

31 oktober is op dit moment in Nederland vooral bekend om Halloween. Overgewaaid uit de US waar de kinderen hun angsten overwinnen voor heksen, dracula, skeletten en enge muziek om zich te verwennen met snoep. In feite een symbolisch ritueel om de angst voor de dood onder ogen te zien en daarvoor beloond worden.

 

 

In het christendom is er rondom deze datum Allerheiligen en Allerzielen waarbij dode geestelijken en de dag daarna de doden herdacht worden met het vuur branden van een kaars. Sommigen vieren het nu ook op 11 november, maar de oorspronkelijke datum was 1 november.

 

Keltisch jaarwiel

In het Keltisch jaarwiel is dit het nieuwjaar. Het Keltisch jaarwiel is afgestemd op de standen van de zon zoals de soltices (langste en kortste dag licht), de equinoxen (dag en nacht even lang), de maan, gebeurtenissen in de natuur en in de kosmos en op de windrichtingen.

 

Samhain markeert de echte winter. Het is het moment dat de bomen de levensenergie in zichzelf terugtrekken en de laatste dode bladeren laat vallen. Het is als een bezinnen, een verstilling voor dat het nieuwe leven komt, een nieuw begin. In de natuur, maar ook symbolisch als in de tree of life en al het leven. De cyclus van dood en terugkeren uit de dood/ hergeboorte.

 

Een feest dat vergezeld wordt van offervuren om de goden en wezens van ‘de andere wereld’ gunstig te stemmen en waarin de laatste oogsten nog gevierd worden. De Kelten hebben een maankalender en baseerden daar hun feesten op. Dus Samhain viel oorspronkelijk niet altijd op dezelfde datum.

 

De Kelten geloofden ook dat de sluiers rond deze tijd op zijn dunst zijn met ‘de onderwereld’ of de feëenwereld en dat de doden op deze dag konden terugkeren.

 

Mictecacihuatl

Ditzelfde geloof is er in Mexico waar deze dag bekend als la Dia de los Muertos, de feestdag waarbij de doden herdacht worden en gevierd wordt dat de doden terugkeren en op bezoek komen.

 

In Mexico is echter een heel ander klimaat en is deze associatie met de winterse sapstromen van de boom niet, de dode bladeren die vallen of de laatste oogst. Deze feestdag heeft daar zijn oorsprong in de Azteken waar we de legende van Mictecacihuatl vinden. Ze regeerde met haar man in de onderwereld/ dodenwereld waar ze de botten van de doden met elkaar mixte en deze weer terugbracht naar het land van de levenden en zo een nieuw mens of zelfs nieuw ras in de wereld zette. En vermoedelijk gaat de mythe nog veel verder terug naar de Maya’s die meer in de tijd van de Kelten leefden.

 

Waar komt deze overeenkomst dan vandaan?

Veel van onze belangrijke religieuze feesten uit het christendom, Jodendom en de Islam, de feesten van paganisten, kelten, het oude Egypte, druïden en de azteken, maya’s en overtuigingen uit het boeddhisme of stromingen uit het moderne New Age zijn allemaal te herleiden naar een gemeenschappelijke gebeurtenis in de natuur. Ik noemde al de zon en de maan maar ook andere kosmische gebeurtenissen zijn van belang. Zo vertelde ik in een ander artikel al over het belang van Sirius.

 

Ik ging op zoek naar wat de kosmos ons vertelt ten tijde van Samhain. Een diepe graaftocht, want ook al is er al veel te vinden over Samhain en la dia de los muertos, vele mensen weten gewoonweg de oude kennis niet meer en er is ook veel copy-paste werk en misinformatie te vinden.

 

Algol, het oog van Medusa in sterrenbeeld Perseus

De ster Algol

In de kosmos is er op deze dag de heliacale opkomst van de ster Algol. Heliacale opkomst betekent dat de ster zelf niet beweegt (fixed star), maar dit lijkt zo door de stand van de zon of door andere sterren of planeten. Die is op deze dag fel door de steeds herhalende eclipse met nog twee andere sterren in een bepaalde cyclus. In die cyclus gaat de ster van helder naar lichter totdat deze dooft, om weer helder te verschijnen. Daarom lijkt het alsof deze ster steeds “sterft” en weer terugkeert.

 

Algol is een ster in het sterrenbeeld Perseus, het ‘oog’ in het tot monster omgevormde Medusa met slangen als haren uit  de Griekse Mythologie. Perseus doodde Medusa door haar hoofd af te hakken. Desondanks versteende ze nog steeds iedereen die in haar oog keek. Alles wordt koud, kil, groeit niet meer, gaat dood…..

 

Van een 3200 jaar oude papyrus rol is bekend dat de oude Egyptische priesters deze ster en die steeds terugkerende eclipse monitorden en markeerden in hun kalender in combinatie met de maanfases. De energie van deze ster had volgens hen invloed op de dagelijkse gang van zaken. Het was een dag geassocieerd met onheil, dood en verderf waarop je maar beter niets kon ondernemen.

 

Algol werd geassocieerd met de persoonlijkheid die het ene moment lief en kalm kan zijn en het andere moment woedend en verwoestend. Het verhaal van Hathor, de liefdevolle creator en dochter van Ra (de zon) veranderde in Sekhmet,  de leeuwengodin die op een dag de mensheid wilde verwoesten met haar vuurkracht als ze niet leefden volgens de liefdevolle principes van Ra. Verhalen over het ‘wegbranden’ of sterven van Egostukken en ‘lichter herboren’ worden. Maar er zit nog meer achter……

 

Het complete plaatje: De oorsprong in het jaar – 1500

Maar toch is Algol niet het hele verhaal. Deze ster wordt lichter en feller in een terugkerende cyclus van enkele dagen. Het lijkt meer een verwijzing naar iets anders, een gebeurtenis lange tijd geleden die verklaart waarom het dwars door tradities, cultuur en natuurverschijnselen heen de associatie met doden heeft. Ik vind het antwoord in de verbondenheid van de vuurkracht van moeder aarde, met het licht van de zon en de maan.

 

In het jaar -1500 is er een vulkaanuitbarsting in IJsland. Een grote vuur verwoesting vindt plaats.
Net als de ster Algol, gaat de zon minder fel schijnen. Ze verliest een jaar lang licht en ook de maan wordt blauw en minder fel. Als resultaat was er minder warmte op de hele planeet. Er kwam een enorme lange winter, geen regen, geen oogsten, allerlei dieren sterven. De steppen verdrogen. Hongersnood, plagen en vele, vele, vele doden. Voor de Kelten een nieuw begin want deze trekken naar het Westen. Maar niet alleen de Kelten zijn getroffen, de gevolgen zijn wereldwijd merkbaar. Dit is ook de tijd van de Maya’s.

Ongetwijfeld zal er op deze dag een verschijning van Argol zijn geweest in samenhang met een volle of donkere maan.

 

In het jaar 535, zo’n 2000 jaar later gebeurt ditzelfde fenomeen overigens weer. Vermoedelijk in Krakatoa is de uitbarsting de oorzaak. Dezelfde afname van zonkracht, wereldwijde hongersnood, rampen en doden. Het tijdperk waarin de Azteken leefden.

 

Dus wat is nu het werkelijke verhaal van onsterfelijkheidsdag? Het verhaal dat alle mensen op aarde verbindt? En afrekent met verschillen in cultuur / religie?

 

Het is het besef dat we ontzag moeten hebben voor de onmetelijke (vuur)kracht van moeder aarde- de natuur, die soms liefdevol leven geeft en soms verwoest en leven neemt. Dat we dankbaar mogen zijn voor alles wat ze geeft, de oogsten, voeding, geneeskracht uit de natuur. Dat alles met alles verbonden is. Want die vuurkracht van de aarde heeft invloed op de vuurkracht van de zon en maan. En dat heeft weer invloed op ons, als mens. We zijn afhankelijk van het zonlicht. Voor warmte, voedsel. Dat we dus dankbaar mogen zijn voor het licht van de zon en de maan. Een verhaal over leven en dood. Ontzag en dankbaarheid.

Het kan een verhaal zijn van onheil, het licht dat afneemt, angst, verlies. De dood. De goden die gesust moeten worden.

Maar het kan ook een verhaal zijn van hoop. Het licht komt weer terug. De met lava bedekte aarde is daarna vruchtbaarder dan ooit. We hebben de dood in de ogen gekeken en hebben het overleefd. Er is een nieuw begin, de oogsten komen weer terug. En de zielen van de overledenen zijn dan wel stoffelijk vergaan, maar hun essentie, hun energie blijft. Alles is energie. En energie verandert slechts van vorm.

 

Wat kunnen we ermee?

Het is een dag die voor iedereen een mooi moment biedt om stil te staan bij verlies met het besef dat het slechts een verandering is. Om vooruit te kijken naar nieuwe mogelijkheden.

Met elkaar dankbaar het leven en de kracht van de natuur te vieren.

Het is een mooi moment voor persoonlijke transformatie. Om eens naar binnen te keren om destructief gedrag  of  angsten aan te kijken en die los te laten. Om vernieuwd en herboren weer terug te keren. Om stil te staan wat we collectief kunnen transformeren op aarde.

 

We kunnen vieren dat de energie altijd blijft bestaan. En ons afstemmen op die energie. En kan dat dan door ‘dunnere sluiers’?

Ik geloof dat die sluiers naar ‘het dodenrijk’ niet alleen vandaag dun zijn. Maar altijd dun zijn, voor wie bewust is. Het is altijd mogelijk om jouw aandacht te richten op de andere kant van de sluier. Het is slechts de kracht van het collectieve veld dat we met elkaar wereldwijd creëren die de vaardigheid op deze dag versterkt. Door gezamenlijk de aandacht en intentie te richten.

 

Des te meer weer een reminder hoe machtig we zijn als collectief, als we de krachten bundelen.

 

dankbaarheid en intentie altaar samhain

Inzichten uit het verleden gebruiken ter evolutie voor de toekomst

Of je dan Samhain viert of Halloween, Een kaarsje brandt op Allerzielen of je afstemt op de energie van de zon en maan of overledenen…..Het kan allemaal.

Ieder leeft het verhaal op de eigen unieke manier. We zijn éénder en toch ook verschillend. We hebben allemaal een eigen stukje van de hele waarheid: de staart, het hoofd, de romp.

 

Pas als we leren ons niet te ergeren aan verschillen maar die te accepteren. Als we proberen elkaars taal te leren verstaan en inzien hoe we elkaar aanvullen en van elkaar kunnen leren. Onze krachten bundelen als collectief. Pas dan kunnen we de evolutionaire ontwikkeling maken van Homo Sapiens naar ‘Homo Conscious’

 

eenheidsbewustzijn

De bewuste mens die de samenhang van alles ziet, óók de pijn die je een ander doet met jouw oordeel die uiteindelijk bij jezelf terugkomt. Die de monsters in zichzelf durven aan te kijken en die alchemistische dood aan durven gaan om als herboren weer te verschijnen. De mens die niet in dualiteit, ‘verdeel en heers’ denkt en handelt maar vanuit comm-unity en liefde.

 

Gelukkig gaat een evolutionaire ontwikkeling niet in één nacht. En hebben we nog de tijd om te leren. Een heel leven lang…en opnieuw…en opnieuw….en opnieuw.

 

Fijne onsterfelijkheidsdag!

Namasté

In l’akech

Hartgroet Esther

PS, wil je ook een vuurkracht ceremonie doen om los te laten wat niet dient en jouw passievolle inner fire te ontsteken? 12 november 2022 is er de Sekhmet workshop!

 

 

 

 

Waarom 8/8 geen leeuwenpoort is & het geheime belang van Sirius

Sirius verbindt Isis, Maria Magdalena, het (Egyptische) nieuwjaar, de leeuwenpoort en de komst van de nieuwe tijd volgens profetieën.

Dat Sirius met de Egyptische godin Isis en Sopdet (in het Grieks Sothis) wordt geassocieerd is velen al bekend, maar waarom eigenlijk? En wat heeft dit te maken met Maria Magdalena’s feestdag op 22-07 of met het (Egyptisch) nieuwjaar?

Verder vertel ik waarom de leeuwenpoort eigenlijk helemaal niet op 8/8 is en, nog interessanter voor jou, hoe kan jij je maximaal met de liefdevolle eenheidsenergie van Sirius opladen?

Laat me je meenemen in het werkelijke verhaal over het hemellichaam Sirius en haar reis door de eeuwen heen. Je leert dan hoe je maximaal kunt intappen op de hoge energie ervan en ontdekt hoe Sirius ons in de toekomst nog méér zal beïnvloeden volgens de Hopi en de Dogon profetie. Misschien wel mijn meest belangrijke artikel dat ik ooit schreef.

Ik heb al vaker over Sirius leeuwenpoort geschreven, maar laatst ontdekte ik nieuwe informatie die een heel ander licht op dingen werpt. Dit voortschrijdend inzicht (en dus in sommige punten anders dan in mijn vorige artikel hierover) deel ik graag met jou.

De connectie van Sirius met Isis

Als Sirius ongeveer 70 dagen niet meer zichtbaar was geweest aan de hemel door de draaiing van de aarde en rondom juli weer ‘verscheen’ vlak voor de zonsopgang, markeerde dit het Egyptische nieuwjaar. Dit was namelijk altijd vlak voor het overstromen van de Nijl, wat overvloed en nieuw leven en vruchtbaarheid (vruchtbare grond) betekende voor de Egyptenaren vóór de bouw van de Aswan dam die momenteel de Nijl reguleert.

Eigenschappen en kwaliteiten van de grote Egyptische moedergodin Isis. Maar daar houdt het niet bij op, want alle hemellichamen hebben een bepaalde frequentie en energie. Bepaalde karaktereigenschappen zou je haast kunnen zeggen. Zo heeft deze zon-achtige ster Sirius een hele krachtige spirituele en vrouwelijke energie die ze uitzend. Een werkelijke hogepriesteressenenergie van eenheidsbewustzijn. Die zonnekracht is zelfs 25 maal krachtiger (en heter) dan onze eigen aardse zon.

Hoogtepunt van Sirius energie

Als onze eigen zon het verst van de aarde staat is er een maximale uitlijning van onze aardse zon met de zon Sirius. De energie van deze uitlijning is erg krachtig omdat de zonnen elkaar versterken en Sirius verwarmt onze zon dan zo dat het warmer is op aarde. In 2022 en in deze hele Sirius cyclus van 72 jaar vind deze exacte uitlijning plaats op 4 juli 2022.

Dit moment, wat helaas al weer voorbij is, is dus het eigenlijke hoogtepunt van de energie, die toegeschreven wordt aan de leeuwenpoort op 8/8. De uitlijning van de aarde, zon en Sirius vindt dus helemaal niet plaats op 8/8, maar op 4 juli! (uit diverse astrologische en astronomische bronnen)

Alleen, is Sirius op 4 juli op aarde niet zichtbaar, omdat onze zon dan nog recht voor Sirius staat.

Die wordt pas zichtbaar tijdens de zogenaamde ‘heliakale opkomst’ (heliacal rising) van Sirius, als de aarde weer zo gedraaid is dat Sirius voor zonsopkomst te zien is aan de hemel.

Die datum van ‘Sirius rising’ is voor iedere breedtegraad van de aarde op een andere dag en deze datum verspringt ook nog eens om de 72 jaar als Sirius een graad dichter naar aarde schuift. Egyptisch nieuwjaar is dus geen vaststaande dag, maar een steeds wisselende dag door de vele eeuwen heen. Er zijn tijden geweest dat het Egyptische nieuwjaar begin juli viel vele duizenden jaren geleden. Ook heeft het samengevallen met de zomer zonnewende 21 juli.

In de tijd dat het christendom als het regerende geloofssysteem werd ingevoerd viel de opkomst van Sirius ter hoogte van Cairo samen met de datum 22 juli. Om de verregaande Isis verering tegen te gaan, is er toen op die dag besloten een feestdag ter ere van Maria Magdalena uit te roepen, om zo een christelijke figuur in de plaats te stellen (bron, het Parijs van Isis).

Een passende vergelijking aangezien Maria Magdalena uit dezelfde lijn van priesteressen komt als Isis en dezelfde inwijdingen & initiaties heeft ondergaan. Deze Maria Magdalena feestdag hangt dus ook samen met de toenmalige ‘opkomst’ van Sirius.

Wanneer is die eerste zichtbaarheid, de ‘heliacal rising Sirius’ energy dan dit jaar? Dat is dus afhankelijk van de breedtegraad, op welke plek van de aarde jij je bevindt.

Cairo bevindt zich op ongeveer breedtegraad 30, terwijl Nederland op ongeveer 52 Noorderbreedte ligt.

Heliakale opkomst van Sirius 2022 (uit diverse astronomische bronnen)

Breedtegraad     Datum

20° NB   24 juli 2022

25° NB   29 juli

30° NB   01 augustus – Cairo Het echte Egyptisch nieuwjaar in 2022 volgens de opkomst van Sirius

35° NB   05 augustus

38 °NB   8/8: opkomst boven Washington DC

40° NB   10 augustus

45° NB   15 augustus

50° NB   21 augustus

52° NB  23 augustus – De eerste zichtbaarheid in Nederland.

 

Overigens is onze huidige kalender ook afgestemd op Sirius. Namelijk als Sirius en Aarde en de zon weer op één lijn staan, maar dan met de aarde tussen Sirius en de zon in: die uitlijning vindt plaats op 1 januari ieder jaar……

 

8/8 leeuwenpoort zin of onzin?

Nu we weten dat de echte energie piek op 4 juli was en Sirius op verschillende data wereldwijd zichtbaar wordt, kunnen we ons afvragen waar die datum 8/8 leeuwenpoort vandaan komt. Het is zeker geen datum uit de oudheid, want in Egypte zal het nog een paar honderd jaar duren voordat Sirius op die datum opkomt, aangezien Sirius slechts één graad dichter naar de de de aarde beweegt in de 72 jaar.

Onderzoek toont aan dat het fenomeen leeuwenpoort vóór 2012 nergens genoemd wordt. De oude culturen uit India en Egypte, Afrika en America hebben zich altijd op Sirius afgestemd en de wisselende dagen die daar bij horen.

Dus is Leeuwenpoort een New Age verschijnsel? Heeft het werkelijke impact vanwege de dubbele cijfers en komt het door het toegenomen bewustzijn van o.a. numerologie dat we ons weer hierop willen afstemmen?

Of wordt deze datum en energie ergens anders voor gebruikt?

Er wordt namelijk zelfs beweerd dat die datum bewust gekozen is en gebruikt wordt door occulte beoefenaars die hiermee de gevestigde heersende wereldorde verstevigd.

 

Het kan beide waar zijn. Want het is slechts een momentum van gebundelde krachten die we wereldwijd creëren.

Getallen vormen een krachtige taal van het universum. En net als met alles op deze duale aarde, kunnen die zowel ‘sacred’ als occult ingezet worden.

 

Hoe de Sirius energie te gebruiken voor jezelf en de aarde

Een portaaldag met dubbele nummers nodigt uit tot meditatie wereldwijd en kunnen zo dus tot een kritische meerderheid leiden, een omslagpunt in bewustzijn. En die krachten kunnen inderdaad voor verdere polarisatie en dualiteit ingezet worden, of juist voor eenheid. Dat is met alles zo.

De datum of het momentum in zichzelf is niet ‘goed’ of ‘slecht’ Het is wat het is, een momentum. De vraag is hoe richt je dat momentum? Wil je dat wereldwijde momentum inderdaad op leiderschap richten, een leeuwenkwaliteit, waaraan de naam Leeuwenpoort verbonden is omdat de zon in het sterrenbeeld Leeuw staat.

Of richt je het op harmonie, eenheid, liefde, vrijheid? Waarvan de laatste ook een leeuwenkwaliteit is. (Dit kan bijvoorbeeld met de declaratie uit mijn artikel uit 2021)

Voor iedereen die cirkels, ceremonies, groepsrituelen organiseert voor het collectief, de aarde, zou zich dus op die 8/8 vooral bewust moeten zijn van het focussen op laatstgenoemde kwaliteiten. Zo richten we met elkaar het momentum naar de plek waar we heen willen.

Wil jij je echter persoonlijk afstemmen op de hoge energie van Sirius? Het christus bewustzijn / eenheidsbewustzijn en liefdesbewustzijn dat ze uitstraalt? De energie die jouw eigen bewustzijn verhoogt en intuïtie versterkt?

Afstemmen op Sirius kan je altijd. De kracht van Sirius is het sterkst op de dag van de uitlijning met de zon op 4 juli, maar het blijft een potente tijd tot aan de heliakale opkomst van Sirius. In Nederland is dit nu dus op 23 augustus. Ook is deze dus weer sterk op 1 januari bij de volgende uitlijning.

Richt je aandacht in jouw gedachten / meditatie op Sirius, stem je af op de energie ervan.

Ben je niet bekend met afstemming? Dit doe je simpelweg door in gedachten te vragen of je de energie van Sirius mag waarnemen op voor jou passende manier en inzichten te ontvangen in de lijn met het hoogste goed van liefde en eenheid voor de wereld en je eigen Hoogste Zelf en dan te verstillen. Te letten op je zintuigen, wat je voelt, in je binnenoog ziet of in je inner oor hoort.

Wil je een persoonlijk ritueel ervan maken, ga dan op de dag van verschijning (23 augustus in Nederland) voor zonsopgang buiten zitten. Sirius is de helderste ster aan de hemel, dus op een heldere nacht goed te zien. Je kunt met de eerste zichtbaarheid de mooie feminiene en spirituele Sirius energie verwelkomen in jouw bewustzijn.

Als ik me persoonlijk afstem op Sirius krijg ik kippenvel en hoor ik prachtig gezang in mijn inneroor.

Dat is voor mij altijd het signaal van een hele hoge frequentie. Ik zie mooie Sirische lichtwezens, bijna transparant verschijnen ze voor mij. Wat ik doorkrijg is dat ze ons kunnen helpen om ons DNA te helen en ons lichaam klaar te maken voor de transitie naar hogere dimensies en ze staan graag voor je klaar om jou te helpen met jouw persoonlijke proces.
Ze helpen ons te openen voor de waarheid voorbij de matrix.

Sirius in de toekomst volgens Hopi en de Dogon profetie

Nu ik meer weet over de invloed van Sirius geeft dit mij de indruk dat het van het grootste belang is om ons regelmatig op de Sirius energie af te stemmen en op haar mooie lichtwezens. Ze zijn in mijn ogen essentieel in het verhogen van het bewustzijn van de mensheid en onze evolutie naar de nieuwe mens: De Homo Conscious zoals ik het noem. En wie weet komt daar over 10 jaar een boost in als mijn vermoedens waar zijn: 2032.

Ik vraag me namelijk al enige jaren af waarom er in 2015 een campagne is gestart voor ‘ons onderwijs 2032’. Of de promotie van worldpeace2032 in 2020. Waarom niet 2030 een mooi rond getal? Of 2035 als je in 2015 met iets start. Ook wordt er over een golden age geschreven in 2032.

Dit getal houdt me al jaren bezig, Waarom 2032? Wat gaat er in 2032 gebeuren?

Tot ik voor dit artikel op ‘stand Sirius 2032’ google. En een document vindt van de Afrikaanse stam Dogon. Waarbij verteld wordt dat de nieuwe cyclus van Sirius in 2032 begint. Op dat moment zal Sirius dus een graad naar aarde toe schuiven, waarop het nog warmer zal worden op aarde en we dus nog dichter bij het hogere bewustzijn van Sirius komen.

Zou dat het moment zijn dat we daadwerkelijk de vijfde dimensie op aarde collectief verankeren?

Ook spreekt de Hopi stam uit America van de komst van ‘Blue star Kachina’ Wat zoiets betekent als ‘de spirit van de blauwe ster’ waarbij de wereld zal veranderen.  Zou dit die gebeurtenis kunnen zijn? Sirius wordt als een blauwe ster omschreven en zal dus in 2032 een graad naar ons toeschuiven, waardoor deze zonachtige ster dus wellicht nog beter zichtbaar wordt. Het kan lijken als ‘de komst’ van een nieuwe ster omdat deze nog dichterbij is. Volgens de Hopi zal kort daarna de rode ster zichtbaar worden. Sirius draait in een baan met haar kleine broer of zus, Sirius B. Zou dat de rode ster zijn die we nu niet kunnen waarnemen, maar na de verschuiving wel? Volgend de Dogon is er zelfs nog een Sirius C, die in de huidige astronomie nog niet eens genoemd wordt.

Feit is, dat we niet weten wat ‘waar’ is. Ik ben geen astronoom, ik raadpleeg zoveel mogelijk astronomische bronnen en doe onderzoek. Ik ben geen astroloog, geen numeroloog. Ik ben geen ingewijdene in de Hopi of Dogon stam. Ik doe onderzoek, bevraag dat wat ik lees vanuit iedere bron of het resoneert. Ik stem me af en ervaar. En ik vorm daarover mijn mening.

Ik adviseer dan ook altijd, voel wat bij jou resoneert. Neem nooit klakkeloos iets van iemand of van mij aan, of het nu een spirituele bron of een media bron is. Stem je af op jouw innerlijk weten en onderbuikgevoel. En als je afstemt op de energie van Sirius, neem zelf waar, wat voor jou waar voelt.

Zo lang we een liefdevolle intentie hebben om de beste versie van onszelf te zijn en ons in te zetten voor het hoogste goed van liefde en eenheid van het collectief, is wat ‘waar’ is eigenlijk niet relevant.

Fijne Sirius afstemming gewenst!

Hartegroet, Esther

Wil je vaker artikelen, prayers, meditaties, kalender met aankomende workshop of inspiratie ontvangen? Geef je dan op voor de nieuwsbrief.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Solstice power blessings van Ra

Solstice blessings van Ra

 

Het begin van de zomer, de zonnekracht op zijn sterkst op deze langste zonnedag van het jaar en tegelijkertijd neemt de zon in minuten per dag weer af vanaf nu. Tijd om deze kracht in onszelf te eren en te gebruiken voor wat extra power!

 

Ik channelde een mooie poëtische boodschap van Ra, de Egyptische zonnegod. Grappig altijd hoe ik dan zeker weet dat het door me heen komt, omdat er in deze tekst een aantal woorden staan die ik toch echt even op betekenis moest checken.

 

Ra is een zonnegod met met vele gezichten. Ik zou wel vijf blogs over ‘hem’ vol kunnen schrijven met een veelheid aan foto’s en verschijningsvormen, maar vandaag gaat het om het herkennen van de zonnekracht in ieder levend wezen of organisme.

 

Hier volgt de enigszins gelaagde boodschap van Ra voor jou:

“Enjoyce in my warmth

The bringer of life

I shall shine upon thee

 

Rejoice this force of life

Which flows freely within thee

As much as without, for you to see

 

The sun is my body

And we share our souls energy

 

So feel this light, this warmth, this power

Shine, shine, shine my earthly flower

 

Nourish thyself with the essence of me

As I cherish our commune

And so it shall be

It shall be

It shall be”

 

De boodschap hier in is dat de zonnekracht onderdeel is van onze levensenergie. Chi, prana, kundalini. Het is de kracht in mensen (man of vrouw) die zelfvertrouwen geeft, positief & moedig stemt en met veel daadkracht kan manifesteren. Die is net zozeer in vrouwen aanwezig als in mannen, al worden vrouwen van oudsher meer geassocieerd met de maan. Het gaat juist om de balans daartussen en alles in jezelf integreren.

 

Het is niet voor niets aan het andere halfrond de winter zonnewende. Tegelijkertijd vieren we winter en zomer, de zon en de maankracht. De eenheid.

 

Het is lang licht vanavond en overwegend zonnig in Nederland, dus als je vanavond op jouw balkon of in de tuin zit (of langs het sportveld staat), maak dan eens contact met de zon en zijn energie.
Of met Ra. In commune zijn, je aandacht en intentie op iets richten en op die manier intuïtief / telepathisch met iets communiceren brengt een gevoel van verbondenheid, liefde.

 

Stel je open voor deze zonnekracht en (h)erken of eer de zonnekracht in jouzelf eens, wees dankbaar en liefdevol daarnaar toe. Misschien ervaar je ook de liefde voor de natuur, de levensscheppende kracht van de zon. Merk eens op wat het met je doet.

Alle positieve gevoelens voeden allemaal ons collectieve bewustzijn.

Dus een beetje power voor jezelf en voor de planeet!

 

 

 

 

 

Van Ostara tm pasen 2022: Rebirthing the light vanuit Egypte (volg mij online)

Doe je mee met de gratis online immersion om het licht in jouzelf en op aarde te versterken?

We starten Ostara: 20 maart 2022 de zomer zonnewende, maar je kunt op ieder gewenst moment instromen.

De zonnewende is een moment van evenwicht tussen dag en nacht. Terwijl er op het ene halfrond het licht dimt (sterft) is er gelijktijdig op het andere halfrond de belofte aan de (her)geboorte van meer licht, bloei en groei. Dood en wedergeboorte.

Net als Osiris, die sterft en uiteindelijk terugkeert en ook aan aarde verbonden blijft terwijl hij in het Dodenrijk verblijft. En net als Jezus, die met Pasen zijn lichaam aflegt en een aantal dagen later in meer verlichte staat terugkeert. Een potente tijd dus om samen stil te staan bij dat wat we achterlaten van het oude en wat met vernieuwd licht in onszelf en de wereld om ons heen geboren mag worden.

Niet alleen mannen zijn achtervolgd en gedood vanuit jaloezie en angst voor hun grootsheid, ook vele vrouwen. Wij dragen de wonden en de trauma’s van de brandstapel en achtervolgingen nog altijd bij ons in het collectief. Waar de mannen tot legende zijn verheven zijn de vrouwen als ‘gevaarlijke heksen’ afgeschilderd.

Ik voel dat het tijd is om dit verder collectief los te laten. Om samen het oude te transformeren en het licht in onszelf en de wereld (her)geboren te laten worden. Om te verschijnen als de beste en vooral meest authentieke versie van onszelf.

De versie waarbij we dicht bij onze intuïtieve gaven durven blijven en onze Eigen Waarheid durven spreken en leven. Waarin Ons “Verlichte Zelf” tevoorschijn komt. Want dat is precies wat de wereld nu nodig heeft.

Hoe gaan we dat doen? Tussen 20 maart 2022 en 20 april 2022 reis ik af naar de tempels van Egypte. Wat ik door heb gekregen is dat mijn reis downloads of inzichten zal bevatten die bij zullen dragen aan het collectief en de nieuwe aarde. Dit deel ik graag met jou. Je kunt je GRATIS opgeven met mail en telefoon en ik voeg je bij de groep die ik berichten stuur.

Wat kun je verwachten? Deze gezamenlijke innerlijke reis  zal geheel in het moment ontstaan al naar gelang mijn fysieke reis en inzichten.

Afhankelijk van de wifi verbinding zal ik enkele keren per week een kort bericht delen. Van een app met een reflectievraag voor jou, tot een filmpje uit de tempel of een kort bericht over een avontuurlijke ontdekking of mooie belevenis. Alles wat bijdraagt aan en inspireert in het thema Rebirthing the light. Een exact programma is er dus niet.

Wat ik wel al weet is dat Isis & Osiris, Hathor & Horus, Sananda (de hergeboren Jezus) & Maria Magdalena, Nut & de Hathors mij hierin zullen begeleiden deze maand waarin ik deels in Egypte ben en deels vanuit hier achteraf dingen zal delen.

Dus vind je het leuk om mijn reis te volgen en zelf deze periode (instromen op ieder gewenst moment kan) aan de slag te gaan met het versterken van jouw eigen licht, jouw meest Intuïtieve Zelf?

Geef je dan gratis op en help zo mee om het collectieve licht op aarde te versterken. Iedereen kan meedoen, man, vrouw, beginner, gevorderd.

opgeven kan niet meer

2-2-2022 Portaaldagen en jaarfeesten

Numerologische Portaaldagen zoals 2-2-2022, wat bieden ze jou?

Ik ben geen numerologie expert maar voel wel sterk energieën. Feit is in ieder geval dat er vele mensen over de hele wereld heen zich om verschillende redenen aangetrokken voelen tot die mooie synchrone nummers en op die dagen vieringen doen en mediteren. Die gezamenlijke meditatie en vreugde op een gebundeld moment zijn Werkelijke Boosters voor het collectief bewustzijn. Dát is wat ik zelf heel sterk voel en ervaar in de energie van dit soort dagen.

Als jij je daar ook nog eens van bewust bent en de intentie zet om jouw actie, intentie of meditatie te koppelen aan dit collectieve veld ter gunste van méér licht en liefde op aarde, dan versterkt het elkaar nog meer.

2-2-2022 Is natuurlijk een heel mooi nummer en valt samen met een groot jaarfeest uit de Natuur, Imbolc dat van 1 tot 2 februari gevierd wordt. Een zaai en vruchtbaarheidsfeest. Dit jaar valt dit ook nog eens samen met een nieuwe maan. Zoveel gecombineerde energie op nieuwe groei of een nieuw begin is zeer potent om voor jezelf en voor het grote geheel iets te manifesteren.

Het is uiteraard ook een feest ter ere van de GODIN, het goddelijke vrouwelijke en de bijpassende energie van creatiekracht, van de vloeibare flow van intuïtie, eenheidsbewustzijn en de kundalini levensenergie. De energie van (zelf)liefde en compassie. Die kwaliteiten in jezelf te eren en die kwaliteiten in te zetten voor het collectief.

 

Ik nodig je dan ook uit om zelf een kort moment te nemen op deze dag.

Dit kan door naar binnen te keren en te voelen wat jouw hartenwens van dit moment is in lijn met jouw Hoogste Zelf en het collectief van Licht en Liefde.

Wat mag er groeien?

Naar buiten gebracht worden?

Manifesteren?

Je kunt visualiseren hoe het is als jij je nu in die gewenste toekomst al bevindt en de wereldwijde energieboost van hoge frequentie energie van liefdevolle meditatie en vreugde met je mee laten werken.

Ook kun je fysiek iets planten, een altaar maken of werken met kruiden, voedsel en gewoonten die passen bij het jaarfeest Imbolc of te maken hebben met de Godin of het Goddelijke Vrouwelijke.

Daar heb je vast al zelf een ritueel voor, of zo niet, er is van alles op internet te vinden.

 

Wil je graag gelijkgestemden ontmoeten en samen in een kleine cirkel met elkaar verbinden op deze mooie avond?

Dan ben je welkom op de lichtcirkel van Academy4life open voor mannen en vrouwen, zonder QR, MET gezond verstand. Er zijn maximaal 9 plekken dus wees er snel bij. De ervaring leert dat de live plekken snel vol zijn.

Wil je online meedoen? Stuur me dan een mail naar evaders@academy4life.nl dan krijg je een link om de bijeenkomst live online bij te wonen. Als je niet op dat tijdstip erbij kunt zijn krijg je later een replay.

 

Programma 2-2-2022

Deze numerologische portaal dag (woensdagavond) belooft er één te worden met een super hoge energie.

 

Van donker en kou gaan we steeds meer naar het licht. Dankbaar staan we stil bij onze mooie moeder aarde, waar zij ons in voorziet en bij deze intense ontwaking en groei van het collectief bewustzijn.

 

We starten de avond met een groepsmeditatie.

 

Daarna is er kort ruimte voor wie dat wil. Voor ieder die iets wil zeggen, delen, in wil brengen of op welke manier ook wil bijdragen aan de cirkel en aan het moment (alleen in de live cirkel).

 

We rollen vervolgens een labyrint uit met elkaar en in kleine groepjes van drie is er de mogelijkheid om even in stilte de reis naar jouw kern te lopen.

 

Dit labyrint laden we met de intentie:

 

Contact te maken met wat de essentie is op dit moment in jou, wat naar buiten gebracht mag worden. Wat mag groeien. In lijn met jouw Hoger Zelf, en voor het hoogste goed van de Nieuwe Aarde en het collectief van Licht en Onvoorwaardelijke liefde

 

Heb je al vaker een labyrint bij mij gelopen? Een labyrint geeft je steeds iets anders in ieder moment. Het is een energetische spiegel in het NU en reageert ook altijd op de intentie die er op dat moment aan toegevoegd wordt.

 

De anderen genieten in een andere ruimte van wat kleine versnaperingen die passen bij dit feest.
Er is mogelijkheid om met elkaar te praten en delen, te verbinden. Voel je vrij om ook wat gezonde lekkere dingen mee te nemen voor de groep.

Voor de online cirkel zullen we even muten en krijg jij de tijd om zelf in reflectie te gaan met een online labyrint opdracht en voor jezelf intenties voor het komende jaar op te schrijven.

 

Vervolgens komen we samen om dat wat we gevonden hebben in onze kern, als energetisch en fysiek zaad te planten in de aarde met een eenvoudig ritueel met muziek.

 

We sluiten weer af met muziek en voor wie wil met zang of dans.

 

Heb je muziek die je graag erbij wil hebben, kan je me altijd nummers aandragen dan kijk ik of het past in het geheel.

 

Wanneer? Woe avond 2-2-2022, Inloop 19.15 – 19.30, Start 19.30

Kosten? € 22,22 Live cirkel en € 11,- online. De opbrengst van de online cirkel gaat naar Stichting New Earth Communities.

Waar? Rotterdam Centrum.

Geef je op via evaders@academy4life.nl

 

Ik hoop je te verwelkomen! Hartegroet, Esther.

De weg naar de hemel op aarde

Linksom of rechtsom, komen we er wel.

Ik channelde voor jou een boodschap van hoop.

“Divine Source van onvoorwaardelijke liefde en licht. Wat mag ik doorgeven wat belangrijk is voor het collectief NU? Willen jullie ons te woord staan en helpen met raad en daad, om deze nieuwe aarde vorm te geven. Om in deze onzekere donkere dagen te navigeren naar licht.”

“Gegroet lieve mensen. Wat fijn dat jullie luisteren en open staan voor onze hulp. Zoals jullie weten is het altijd belangrijk om hulp te vragen, vanuit onvoorwaardelijke liefde en licht. Alleen dan mogen we jullie bijstaan en alleen dan ontvang je die ook afkomstig van wezens van liefde en licht. Vandaag brengen we een boodschap vol hoop.

Hoop is een geboorte in jullie harten. Hoop is alle ratio en angsten voorbij. Hoop is vertrouwen dat alles volgens divine timing en plan nog steeds verloopt.

Zie het als twee rivierstromen die naast elkaar stromen in dezelfde rivierbedding. De stroom kan maar één kant op gaan. Van boven naar beneden. Alleen welk pad het water neemt, welke obstakels ze tegen komt. Welke kronkels in de weg liggen is veranderlijk. De negatief trekkende energie, zo je wilt noemen het duister alhoewel wij liever niet in die termen spreken van dualiteit, is de linker rivier. Die is bochtig en vol stenen waar je aan bezeert, vol plekken waar je onder water komt en naar lucht moet happen om te overleven. MAAR, die is OOK vol euforie, beleving, avontuur, sensatie en vooral heel vaak vol veel gemak en comfort. Zo je ziet, er is niet in te spreken in termen van goed of fout, donker of licht. Het is slechts ‘de linker rivier.”

De rechterrivier is kabbelender, serener. De positief trekkende energie. Die lichtwerkers “het licht” zouden noemen. Maar ook dat is niet de juiste benaming. Ze is rustiger en kalmer. En ook  meer onthecht.

Ze hebben een gezamenlijke koers, de rivier die stroomt naar beneden. Ze maken gebruik van dezelfde rivierbedding. Het zelfde ‘plan’. Dezelfde omstandigheden in de wereld. En afhankelijk van uit welk perspectief je naar het plan of de weg kijkt ervaar je tumult. In positieve of negatieve benoemde termen. Of ben je daar toeschouwer van terwijl je naar beneden suist. ‘In flow.’

Het is onvermijdelijk om af en toe geraakt te worden door een steen of in een stroomversnelling kopje onder te gaan. Daar vloeien de rivierstromen teveel voor samen.

Maar hoe meer en meer bewust je de aandacht en energie richt op liefde, dankbaarheid, hoop, vertrouwen en innerlijke rust. Hoe meer het je lukt in die rechter rivierstroom te blijven, zou je dat willen.

Zo ook kan je van de euforie van de ‘wilde linker stroom’ genieten. En daar de vruchten van plukken als je in de ‘kalme rechter stroom’ de basis hebt. Je zou kunnen zeggen dat de ‘mainstream’ van de mensen in de linker rivier stroom zitten. Onkundig om van stroom te wisselen. En dat lichtwerkers zich bewegen tussen de linkerstroom en de rechterstroom.

Het is een kruisbestuiving. Een Yin en Yang, het één sluit het ander niet uit, de verhoudingen liggen alleen anders. Er is zoals we altijd al zeggen dus ECHT GEEN GOED EN FOUT. Het is slechts de weg. In deze metafoor, de rivier.

Weet dat de stroom onvermijdelijk is. Het pad waar de mensheid en de aarde nu in zit. Je hoofd stoten af en toe is dat ook. Daarin hoef je dus helemaal niets te veranderen. Ze brengen samen de mensheid naar het einde van de zelfde rivier.

 

Let wel, niets te veranderen betekent NIET per definitie niets doen. Als jij binnen die spreekwoordelijke rivier terecht komt in een ‘kokend water bron’. Is het nog altijd aan jou om daar uit te springen/zwemmen om te zorgen dat je niet gekookt wordt. En om jouw familie eruit mee te nemen. Maar het ligt niet in jouw vermogen om de waterbron te stoppen met koken. Handel dus binnen jouw invloedsfeer en bundel de krachten om te zorgen dat er zo min mogelijk schade is.

 

Blijf je in de linker stroom zwemmen, de wildwaterstroom die je eenvoudig meevoert in ups en downs, verdriet en euforie, dan blijf je in de versnelling en gaat het leven na leven nog even door als een wildwaterbaan. Sommige mensen kunnen (nog) niet zonder die “thrills”, die ups en downs. Een intense beleving van pieken en dalen. Of, zijn simelweg nog erg gehecht aan mensen en dingen die onlosmakelijk aan de linkerstroom verbonden zijn…..

Beweeg je naar de rechter stroom dan beland je uiteindelijk in een rustpunt. Een meer. Een plek om in stilte te genieten van een prachtig gevoel en uitzicht.

Diep van binnen weet je welk pad altijd al bij je heeft gehoord. En kun je zien welk pad bij je naasten het meest geluk geeft.

 

Wat we jullie mee wilden geven met deze lange metafoor is dus concreet:

 • Wat er nu gebeurt is onvermijdelijk de weg. Accepteer en berust.
 • Je hoeft niet ‘Alles’ om je heen te veranderen. Handel alleen bij directe impact, bij het innerlijke gevoel dat je ‘dit moet doen of niet anders kan’, in lijn is met Wie je ten diepste bent of te brengen hebt voor het hoogste goed van liefde.
 • Laat de termen van goed of fout los. Voor jezelf en voor je naasten. Dit geeft alleen maar meer verdeeldheid. Jullie zwemmen in dezelfde rivier en kiezen de weg die bij je past. Daarin is alleen maar de rechter of linker stroom. Het één is niet beter dan het ander. Het is een manier.
 • Geniet van de momenten dat je samen stroomt. In verbinding. Met die mensen, dieren, wezens, organismen die je lief zijn. Of dit nu de linker of de rechterstroom is.
 • Voel je diep van binnen dat de rechterstroom uiteindelijk jouw weg is, wat wel het pad van de nieuwe aarde is, richt dan iedere ochtend en avond een moment bewust je aandacht op
  • dankbaarheid voor wat er is,
  • vertrouwen in het rustpunt dat altijd diep van binnen ligt,
  • overgave in de weg,
  • liefde in je hart of vanuit divine source en
  • compassie voor anderen.”

 

“Onze schrijver heeft nog een vraag naar aanleiding van onze boodschap.”

“Als we kiezen voor de ‘nieuwe aarde weg’, is dat dan per definitie een weg waarin we dus heel veel moeten missen? Mensen, reizen, belevenissen?”

“Het antwoord daarop is niet eenduidig, wederom. Zo lang de rivieren samen stromen is er altijd een kruisbestuiving. Een mengelmoes van belevenissen.

Op het punt waar de stromen van elkaar ‘scheiden.’ Is er simpelweg iets nieuws dat er gecreëerd gaat worden. En daarin hoef je niet bescheiden te zijn. Wees uitbundig en overvloedig. Alleen gelden er ‘andere natuurwetten’ en zijn er dus andere uitkomsten. Een proces waar jullie in zullen groeien.

Een weg die jullie dan gezamenlijk, dan alleen, dan met de één en dan met de ander zullen afleggen.

 

Tot slot nog een meditatie / visualisatie oefening die je kunt doen.

Stel je voor dat je een comfortabele boot hebt waarin je heerlijk ligt. Het weer is precies zoals jij het fijn vindt. Jouw boot bestuur je met jouw gedachten. En je stuurt hem een mooie kalme stroom op. Onderweg zie je de meest prachtige natuur waar jij van houdt. Je bent met de mensen / wezens / dieren / organismen waarvan jij liefde ontvangt / ervaart.

Er is eten en drinken in overvloed, precies de dingen die jij heerlijk vindt. Er is muziek, die jij mooi vindt. Misschien wil je wel dansen, dan kun je dansen op jouw boot. Misschien wil je zwemmen of Suppen. Bubbelen in een warm bubbelbad. Of misschien geniet je in stilte in een schommelbank van de zon. En bezoek je mooie tempels onderweg waar je mediteert. Pas het aan zoals het goed voelt. Voel de dankbaarheid. Voel het geluk. Voel de liefde.

 

Misschien heb je een bijboot, een Raft waarmee je onder begeleiding af en toe een wildwater avontuur beleeft.

Geniet van ieder avontuur.

 

En Weet dat je met jouw gedachten altijd weer terug kunt keren naar die boot op de kalme stroom.

Wees de meester van jouw gedachten. En daarmee van jouw gevoel en jouw weg.

 

Gegroet in liefde.

 

Schaduw en lichtwerk met retrograde en equinox energie

Retrograde en equinox: Gebruik de energie voor schaduw en lichtwerk

Herken je het ook? Allerlei afspraken gaan ineens niet door, alles loopt anders dan gepland, of juist intense moeheid?

Enkele weken nu al kampen we met een aantal planeten die retrograde lopen. Retrograde lopen heeft een energie vertraging. Je kan dit merken doordat je ook minder energie hebt maar vooral merk je het in de manifeste wereld. Het lijkt wel alsof alle plannen in duigen vallen. Meer dan ooit worden we uitgenodigd om met de flow mee te gaan. “Loopt het niet zoals we willen, dan willen we het zoals het loopt.” Zei een wijze vrouw ooit tegen me.

 

Schaduwwerk tijdens retrograde

Zoals ik het zie is het een tijd van verstillen en naar binnen keren om onze angsten en oude pijn of overtuigingen los te laten. Zodat we vanuit liefde manifesteren in plaats vanuit angst. Manifestaties verlopen namelijk lang niet altijd bewust. We worden, nu meer dan ooit, getriggerd door onze boosheid, machteloosheid, gevoel voor onrecht. Zouden de planeten in volle vaart vooruit gaan dan trek je ook veel situaties aan die deze emoties en gebeurtenissen versterken.

 

Nu de energie minder vlot gaat, krijg je de kans om deze zaken te onderzoeken, te doorvoelen en los te laten. Om meer bewust vanuit liefde en compassie te creëren en manifesteren. Zodat als de energie weer sneller gaat stromen je daar méér van aantrekt.

 

De uitdaging is dus van retrograde, dat alles wat je probeert neer te zetten minder zoals gepland verloopt. De uitnodiging is, om daarin mee te gaan met de flow en de ontstane tijd en ruimte gebruikt om innerlijk werk te doen. Om creatief om te gaan met dat wat er is en dat wat ontstaat de volle aandacht te geven, want wie weet wat voor prachtige dingen daar juist gebeuren als die schaduw getransformeerd is naar het licht van bewustzijn en liefde.

 

Concreet voorbeeld: bij mij zijn er twee grote workshops op het laatste moment niet doorgegaan, zo ook de sjamanistische dag niet. En één dreigde ook in het water te vallen, tot ik besloot het te laten zijn. Ik maakte er een duo-sessie van. En wow, wat daar ontstond, door de ruimte en de tijd die ze kregen gingen ze de diepte in. Veel innerlijk en systemisch werk is er verricht. Dat wat klein leek, heeft uiteindelijk misschien wel veel meer impact gehad. Omdat we mee gingen met de flow van het moment.

 

Die planeten lopen voorlopig nog wel even retrograde, dus als jij je hierin herkent of er op deze manier in jouw directe omgeving hier iets van merkt, is dit wellicht ook voor jou een manier om hiermee om te gaan in plaats van verzet en frustratie.

 

Het boek Nefratete, priesteres van Atlantis geeft hier mooie voorbeelden van (boekentip). Soms zijn we zo getrokken in ons gevoel van onrecht, angst en woede dat we niet meer in staat zijn te komen bij ons gevoel van vertrouwen en liefde. Opkomen voor jouw mening en wensen of rechten kan vanuit vertrouwen, rust en liefde of vanuit agressie. Je trekt een andere tijdlijn, andere gebeurtenissen en een andere afloop van persoonlijke omstandigheden aan als je in elk van deze emoties blijft hangen. Dat betekent niet dat je ze weg hoeft te duwen. Soms is verdriet of angst zo groot dat het door jouw systeem heen moet. Voel het ten volle. Huil het uit. Schreeuw het uit als je alleen bent. Zodat je terugkeert weer naar de rust en het gevoel jou uiteindelijk los laat.

 

Equinox lichtwerk voor balans

Genoeg over retrograde. We zijn ook aan de vooravond van de equinox en bevinden ons al in het tijdframe waar die energie voelbaar is. De dag die even lang als de nacht is. Een evenredige hoeveelheid ‘licht en donker’. Een uitlijning van de aarde met de zon waardoor de grootst mogelijke energie uitwisseling mogelijk is. Het is een potente mogelijkheid om de balans in jezelf te vergroten en daarmee ook in het collectief bewustzijn. Vandaar dat ik besloot om een meditatie voor het collectief te maken.

 

Het is een visual en een uitleg:

 • Zet jouw favoriete meditatie muziek op
 • Reflecteer op welke kwaliteiten je vindt passen bij mannelijk die je in jezelf wilt bekrachtigen, die je mist of mag ontwikkelen
 • Reflecteer op welke kwaliteiten je vindt passen bij vrouwelijk die je in jezelf wilt bekrachtigen, die je mist of mag ontwikkelen.
 • Zet de intentie voor persoonlijke groei naar meer balans en meer ‘heelheid’ een sacred union van het mannelijke en vrouwelijke in jouzelf, de basis van eenheidsbewustzijn.

 

 • Kijk naar de visual.
 • Stel jezelf voor dat jij je in het grote kristal in het midden bevindt.
 • Volg eventueel met je hoofd de lijnen van het oneindigheidssymbool.
 • De energie van de zon, de mannelijke kwaliteiten stromen door jou heen en de aarde energie, de vrouwelijke kwaliteiten stromen door jou heen en balanceren het mannelijke en vrouwelijke in jou. Weet voel of zie het stromen.

 

 • Aangezien je direct aangesloten bent op de kosmos en het collectief bewustzijn, is alles wat in jou balanceert ook meer in balans in het geheel.
 • Laat de energie enige tijd door je heen stromen en ervaar wat het met je doet.

 

 

Deel dit artikel en deze meditatie gerust, want hoe meer mensen meedoen hoe groter het veld dat we neerzetten en hoe meer bereik het heeft in het collectief bewustzijn.

 

Op de equinox datum: 22-9-2021  zijn veel groepen die (virtueel) samenkomen en mediteren, dus iedereen die mee mediteert haakt aan op dat grotere veld dat ontstaat als er wereldwijd mensen samen mediteren.

 

Het tijdframe van de equinox blijft nog wel een paar dagen voelbaar en bruikbaar dus als je niet op deze datum kan, loont het alsnog om de meditatie later te doen, of al vandaag, of meerdere dagen.

Dankjewel voor het meedoen!

Hartegroet

Esther

 

 

 

 

Metatrons kubus en de Merkaba voor spirituele groei

Merkaba, Metatrons kubus en Toth.. wat is het verband en hoe helpen ze jou te groeien?

 

Metatron en Toth

De Merkaba en Metatrons kubus zijn een soort ‘uitgelicht onderdeel’ van de flower of life zoals die in de tempel van Osiris voorkomt ( zie rechts).

Ik kreeg een meditatie oefening door met die Metatrons kubus die ik eigenlijk associeer met Aartsengel Metatron. Ik dacht waarom de aartsengel Metatron? Dat voelde als een ‘vreemde eend in de bijt’ tussen alle Egyptische goden.

De oplossing ligt in de vol-ledigheid. Later ontdekte ik namelijk dat Aartsengel Metatron een incarnatie is van Toth. Net als Innana en Ishtar ook Isis zijn.

Incarnatie is eigenlijk niet het goede woord. Het is de verpersoonlijking van dezelfde energie, en die energie is weer een onderdeel van de hele Goddelijke Vrouwelijke of Goddelijke Mannelijke energie die samen weer de Goddelijke eenheid vormen. De Flower of life. Metatrons kubus met alle platonische lichamen die de bouwblokken vormen van ALLES in het Universum.

 

Zo zie je maar weer, niet denken, maar gewoon de intuïtie volgen en vertrouwen!

 

Wat kan Metatrons kubus jou brengen?

De flower of life, metatrons kubus en de figuur van de Merkaba zijn vormen van “Heilige Geometrie”. De kracht van Heilige Geometrie is dat het Heelheid, vol-ledigheid en ‘de Schepping’ in zich draagt. Als je dus werkt met Heilige geometrie, geef je altijd een boost aan je resultaten. Op het gebied van healing (heelheid), groei (naar vol-ledigheid) en creatie en manifestatie (je bereikt het hele collectieve bewustzijn of met intentie juist jouw volledige multi-dimensionale zelf).

Metatrons kubus (zie links) in het bijzonder is een hulp bij chakra-opschoning en het activeren van jouw Merkaba. Het ‘voertuig’ waarmee je toegang krijgt tot al die delen van jouw Multi-Dimensionale Zelf, de incarnaties uit jouw overziel. Alle onderdelen zijn namelijk verbonden met jouw chakra’s.

Ze zijn ook verbonden met jouw meridianen en axiotonale lijnen. De lijnen die je verbinden met de leylijnen van de aarde, die uit de kosmos en uit andere dimensies.

Kort samengevat hangen de Merkaba, Metatrons Kubus en de Flower of life samen als een puzzel.

Van groot naar klein: De flower of life is het geheel van de kosmos, de aarde, alle mensen. Het eenheidsbewustzijn. Metatrons kubus is daarin onze overziel. Onze persoonlijke ziel met alle dimensies van zijn. Al onze incarnaties samen.

De Merkaba daarin is onze ziel in dit aardse Nu. Dit ene leven. Met een lichtlichaam dat in staat is om te reizen naar al die andere dimensies, al die andere incarnaties van onze overziel (zie rechts).

Van klein naar groot: Met de Merkaba reis je in dit leven naar jouw andere levens. Jouw andere incarnaties. Die levens bestaan allemaal gelijktijdig in dit Nu alleen kunnen we dat in deze 3D realiteit niet zo waarnemen. Al die levens van jouw persoon samen kun je in het abstracte figuur van de metatrons kubus vatten. Ieder persoon heeft zo een kubus en die linken weer aan elkaar. Al die kubussen en levens samen… zijn afgebeeld in de flower of life.

 

Wil je een merkaba activatie? check de Spirituele workshop uit wanneer deze weer is