Merkaba

Merkaba en Metatrons kubus … wat is het verband en hoe helpen ze jou in jouw spirituele ontwikkeling?
Merkaba

Merkaba

Wat is een Merkaba?

De Merkaba is een heilige geometrie vorm en is een energetisch hulpmiddel om door tijdlijnen en dimensies te reizen. Het helpt je astraal te reizen. Of om je andere levens te her-inneren. De naam komt uit de samensmelting van Mer-Ka-Ba uit het oude Egypte.

Mer staat voor het Al, de plasma, het eenheidsbewustzijn dat verbonden is met onze overziel, de Ka. De Ka is de Ziel, een overziel door incarnaties heen die al die informatie uit die levens heeft. Jouw spirituele grote lichaam. En de Ba is jouw spirituele lichaam in dit leven en is verbonden met de geest en het fysieke lijf, Je spirituele, mentale, emotionele lichaam in dit leven, dat in dit lijf huist of eromheen hangt zo je wilt.

Ofwel met de merkaba kun je makkelijker schakelen in bewustzijn van dit leven, naar dat van jouw overziel naar het eenheidsbewustzijn.

Metatrons kubus heeft de Merkaba in zich als vorm en Metatrons kubus is weer onderdeel van de Flower of Life wat dan dus weer het eenheidsbewustzijn representeert. Ofwel: Wij zijn allen fracties van het geheel. Allemaal afzonderlijk, verschillend maar aanvullend en onderling verbonden.

Merkaba, Metraons kubus, Flower of life

Van klein naar groot: Merkaba, Metatrons kubus, Flower of life

Metatrons kubus

Merkaba in Metratrons kubus

De Merkaba in Metatrons kubus

Metatrons kubus (zie links) in het bijzonder is een hulp bij chakra-opschoning en het activeren van jouw Merkaba. Het ‘voertuig’ waarmee je toegang krijgt tot al die delen van jouw Multi-Dimensionale Zelf ofwel de incarnaties uit jouw overziel.

De centrale cirkel is de ik in dit NU. De cirkels eromheen zijn andere incarnaties en verbeeld de 12 incarnaties waarmee jouw ziel in dit nu nauw verbonden is. In totaal zijn het dan 13 cirkels ( je hebt wel meer incarnaties).

Maar wat kan je er nu praktisch mee?

Flower of life, metatrons kubus en de figuur van de Merkaba zijn vormen van “Heilige Geometrie”. De kracht van Heilige Geometrie is dat het Heelheid, vol-ledigheid en ‘de Schepping’ in zich draagt. Als je dus werkt met Heilige geometrie, geef je altijd een boost aan je resultaten.

Op het gebied van healing (heelheid), groei (naar vol-ledigheid) en creatie en manifestatie (je bereikt het hele collectieve bewustzijn of met intentie juist jouw volledige multi-dimensionale zelf). Energie volgt intentie en met deze symbolen zet je een intentie in een universele taal neer. Gebruik bijvoorbeeld metatrons kubus of de flower of life als ondergrond voor een edelsteengrid en spreek een intentie uit om iets voor het collectief bewustzijn te doen, of juist om door te klinken als heling in al jouw incarnaties wat ten goede komt in dit nu.

Wij zijn verschillend en toch eender…

Metatrons kubus heeft verder ook alle platonische lichamen / vormen in zich. In het hele universum zijn dit de bouwblokken van ALLES. Van ons dna, onze cellen en weefsels en organen. En ook van planten, dieren, bergen en bomen op aarde tot aan de planeten en sterren.

Besef, dat wij allemaal slechts legobouwblokjes zijn allemaal in een andere samenstelling en dus uitingsvormen. Als je weet dat alles uit hetzelfde materiaal is opgebouwd, hoe kun je dan Niet verbonden voelen met alles om je heen? Hoe kun je dan nog afgescheiden voelen van het Al? Dit vind ik zo een mooi beeld dat mij helpt als ik verwijdering van alles voel in deze duale wereld.

Flower of life

Flower of life in tempel Abydos Egypte

Éen symbool dat het hele verhaal van de schepping vertelt wat ons als mens eraan wil herinneren dat alles elkaar onderling beïnvloed in die eenheid. We vullen elkaar aan en zijn een geheel. Dit is het eenheidsbewustzijn.

Als je daar van doordrongen bent, dan kan je toch niet meer een ander pijn doen? Want je weet dat die ander slechts een onderdeel van jou is? Net als je vingers een onderdeel van jouw lijf zijn? Het is voor mij de opening naar respectvol gedrag naar elkaar en naar vrede.

Wil je aan de slag met jouw Merkaba?

Meditatie suggestie, Merkaba de Basis

Het is niet verstandig om meteen op reis te gaan, maar een mooi oefening is deze:

  • Ga in meditatie, grond jezelf en wees je bewust dat je een merkaba hebt.
  • Kijk eens met jouw derde oog ernaar, helder voel of weet hoe de staat van jouw Merkaba is. Waar voelt het zwak? Waar schijnt het vol en glanzend? Waar weet je dat nog energie naar toe mag?
  • Ervaar gewoon hoe het voor jou is, op welke manier dan ook.
  • Stel je voor dat je vanuit jouw hartchakra gouden licht naar de plekken laat toestromen die nog versterkt mogen worden.
  • Herhaal dit zo vaak je wilt in meerdere meditaties
  • Merk op in jouw dagelijkse invallen of dromen wat het met je doet

Wil je verder aan de slag met jouw Merkaba in Egyptische sferen, kijk dan eens bij de online cursus inwijding in Egyptisch Kosmisch lichtwerk. Als je de hele cursus afgerond hebt ben je in staat om met jouw merkaba te reizen, dat is de afsluitende meditatie.