Berichten

Wat is eenheidsbewustzijn en Heilige geometrie?

Wat is eenheidsbewustzijn en heilige geometrie?

Heilige geometrie is meetkunde, symboliek, kunst die je terug ziet in de natuur en de schepping. Die ons bestaan verklaart of essentiële onderdelen van de schepping zijn. Die het Goddelijke en het wetenschappelijke verenigd. Eén van die heilige geometrie symbolen is de tree of life.

De tree of life staat symbool voor al het leven in de kosmos, de eenheid die we met elkaar zijn. Een symbool dat je terugvindt in het oude Egypte, in India, Engeland en Mexico / Guatamala en dat ook in vele religies en culturen een plek heeft.

Afbeelding links, de tree of life in een labyrint, twee heilige geometrische figuren in één die terugkomt in de workshop Kristal labyrint tree of life lopen.

Afbeelding Rechts: Farao Ramses II in de tempel van Karnak in Luxor / Egypte, waar de Egyptische Ibis god Toth van wijsheid en schrift de naam van de farao op een blad van de tree of life schrijft, vergezeld door leeuwengodin Sekmeth bewaker van de kundalini-levensenergie met de Ankh.

De tree of life laat aan de hand van de kringloop van een boom zien hoe wij als mensen aan elkaar, de kosmos en de aarde verbonden zijn: Ieder mens is een blaadje, aan verschillende takken. We lijken apart van elkaar maar zijn onderling verbonden door de takken met de stam en de wortels. Door al die verbonden elementen loopt dezelfde levensenergie. In de herfst trekt de levensenergie zich terug naar de kern, de bron en veroudert het blad waarna in de winter de levensenergie helemaal uit het blad de boom in stroomt waarna het blad, ons stoffelijke lijf, vergaat. Dit blad vormt in de aarde weer compost en voeding voor de wortels. Na een periode van rust, vloeit de levensenergie weer voluit en groeit er een nieuw blad daaruit. Ofwel: Een nieuwe geboorte van een stukje zielsenergie in een nieuw lichaam dat weer verbonden is aan de hele boom.

Die levensenergie is een veld van energie met vele benamingen wereldwijd: frequentie, eenheidsbewustzijn, collectief bewustzijn, chi, prana, kundalini, bronenergie, zielsenergie, de energie van creatie en manifestatie, de BRON of God….. Allemaal andere aspecten om hetzelfde te omschrijven. Dát wat wij in principe zijn. Energie. In een stoffelijk vergankelijk omhulsel, ons lijf. Ieder mens, dier, plant, planeet heeft een eigen uniek aspect van dat eenheidsveld in zich. Samen zijn we het geheel. Vullen we elkaar aan en leren we van elkaar. En beïnvloeden we elkaar onderling.

Dat energieveld van liefdevolle eenheidsenergie bevat de vol-ledige mogelijkheden: de blauwdruk van je Hoogste Zelf met daarbij behorende gaven en kwaliteiten. Jouw zielsverlangens en zielsmissie. De blauwdruk van alle mogelijk denkbare toekomsten, wezens, creaties en manifestaties. Dus in die zin is het ‘vol‘ met ‘Al dat kan zijn en is’. Maar het is ook leeg. Het veld is betekenisloze en vormloze scheppende energie. WIJ geven het vorm en betekenis met onze gedachten en intenties. Met onze emoties en verwachtingen. Wij zijn de schepper, het goddelijke als je dat zo noemen wilt, die de wereld met elkaar creëren.

Ieder is verantwoordelijk voor de schepping van zijn leven, op het moment dat jij je daar bewust van wordt. Je krijgt dan de taak om je intenties, gedachten en emoties positief te richten. Laat jij je leiden door angst, minachting, jaloezie, boosheid en focus jij je op alles wat er mis is in jouw leven, trek je meer van dat aan.

Er zijn natuurlijk grotere collectieve creaties die niet op jouw persoonlijke conto staan, maar een resultaat zijn van gezamenlijke inspanning. Denk aan het virus dat onze wereld momenteel al een jaar in de greep houdt. Daar zijn collectieve positieve inspanningen voor nodig om dit te keren. En ook niet alles dat een ander onbewust persoon jou aanricht is ‘jouw schuld of verantwoordelijkheid.’ Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen daden en mensen zijn wel degelijk slachtoffer van vreselijk onrecht.

Dit komst door de collectieve overtuiging – die het collectief bewustzijn voedt – van de afgelopen duizenden jaren dat ons aardse leven een leven vol pittige en pijnlijke levenslessen is en dat pijn noodzakelijk is voor groei. Dat maakt dat er in de schepping creaties mogelijk zijn die gewelddadig en vol machtsmisbruik zijn.

Alhoewel we inderdaad van onze pijnlijkste momenten het meest geleerd hebben en daar ook van groeien, zijn er nu we met de aarde en de mensheid aan het evolueren zijn ook mogelijkheden voor groei zonder die pijn. Omdat we ons als mens de bewuste intentie gaan zetten voor die groei. Dit heeft echter een kritische massa grootte nodig wil het collectief bewustzijn veranderen.

Hoe meer mensen zich op dit moment bezig houden met opschonen, helen en die bewuste wens tot persoonlijke en spirituele groei naar vol-ledige mogelijkheden, ons volledig potentieel hoe meer we bijdragen aan persoonlijk geluk én de collectieve evolutie. Want alles beïnvloedt alles onderling.

Zin gekregen in die persoonlijke en spirituele ontwikkeling? Je kunt je nu opgeven voor de workshop tree of life labyrint lopen.