Tag Archief van: heilige geometrie

Merkaba

Merkaba en Metatrons kubus voor spirituele ontwikkeling

Merkaba, Metatrons kubus en Toth.. wat is het verband en hoe helpen ze jou in jouw spirituele ontwikkeling?
Merkaba

Merkaba

Wat is een Merkaba?

De Merkaba is een heilige geometrie vorm en is een energetisch hulpmiddel om door tijdlijnen en dimensies te reizen. Het helpt je astraal te reizen. Of om je andere levens te her-inneren. De naam komt uit de samensmelting van Mer-Ka-Ba uit het oude Egypte.

Mer staat voor het Al, de plasma, het eenheidsbewustzijn, dat verbonden is met onze overziel, de Ka. De Ka is de Ziel, de overziel door incarnaties heen, de ziel die al die informatie uit die levens heeft. Jouw spirituele grote lichaam. De Ba is jouw spirituele lichaam in dit leven en is verbonden met de geest en het fysieke lijf, Je spirituele, mentale, emotionele lichaam in dit leven, dat in dit lijf huist of eromheen hangt zo je wilt.

Ofwel met de merkaba kun je schakelen in bewustzijn van dit leven, naar dat van jouw overziel naar het eenheidsbewustzijn.

De Merkaba is dan ‘het voertuig’ voor dit leven. En houdt tegelijk de informatie van de eenheid in zich.

Metatrons kubus heeft de Merkaba in zich als vorm en Metatrons kubus is weer onderdeel van de Flower of Life wat dan dus weer het eenheidsbewustzijn representeert. Ofwel: Wij zijn allen fracties van het geheel. Allemaal afzonderlijk, verschillend maar aanvullend en onderling verbonden.

Merkaba, Metraons kubus, Flower of life

Van klein naar groot: Merkaba, Metatrons kubus, Flower of life

Kort samengevat hangen de Merkaba, Metatrons Kubus en de Flower of life samen als een puzzel.

 

 

Metatrons kubus

Merkaba in Metratrons kubus

De Merkaba in Metatrons kubus

Metatrons kubus (zie links) in het bijzonder is een hulp bij chakra-opschoning en het activeren van jouw Merkaba. Het ‘voertuig’ waarmee je toegang krijgt tot al die delen van jouw Multi-Dimensionale Zelf, de incarnaties uit jouw overziel.

De centrale cirkel is de ik in dit NU. De cirkels eromheen zijn andere incarnaties. en verbeeld de 12 incarnaties waarmee jouw ziel in dit nu nauw verbonden is. IN totaal zijn het dan 13 cirkels ( je hebt wel meer incarnaties).

Maar wat kan je er nu praktisch mee?

De flower of life, metatrons kubus en de figuur van de Merkaba zijn vormen van “Heilige Geometrie”. De kracht van Heilige Geometrie is dat het Heelheid, vol-ledigheid en ‘de Schepping’ in zich draagt. Als je dus werkt met Heilige geometrie, geef je altijd een boost aan je resultaten.

Op het gebied van healing (heelheid), groei (naar vol-ledigheid) en creatie en manifestatie (je bereikt het hele collectieve bewustzijn of met intentie juist jouw volledige multi-dimensionale zelf). Energie volgt intentie en met deze symbolen zet je een intentie in een universele taal neer. Gebruik bijvoorbeeld metatrons kubus of de flower of life als ondergrond voor een edelsteengrid en spreek een intentie uit om iets voor het collectief bewustzijn te doen, of juist om door te klinken als heling in al jouw incarnaties wat ten goede komt in dit nu.

Metatrons kubus heeft verder ook alle platonische lichamen / vormen in zich. In het hele universum zijn dit de bouwblokken van ALLES. Van ons dna. Van onze cellen en weefsels en organen. Van planten, dieren, bergen en bomen. Van planeten en sterren.

Besef, dat wij allemaal slechts legobouwblokjes zijn allemaal in een andere samenstelling en dus uitingsvormen. Als je weet dat alles uit hetzelfde materiaal is opgebouwd, hoe kun je dan Niet verbonden voelen met alles om je heen? Hoe kun je dan nog afgescheiden voelen van het Al? Dit vind ik zo een mooi beeld dat mij helpt als ik verwijdering van alles voel in deze duale wereld.

Flower of life

Flower of life in tempel Abydos Egypte

Het is overigens niet zo dat je zonder Merkaba of Metatrons kubus niet andere levens kan herinneren. Het is slechts een hulpmiddel, één van de vele wegen naar Rome. Het mooie vind ik dat het techniek / wetenschap met kunst en de schepping verbindt. Éen symbool dat het hele verhaal van de schepping vertelt. Een eeuwenoud symbool wat ons als mens eraan wil herinneren dat alles elkaar onderling beïnvloed in die eenheid. We vullen elkaar aan en zijn een geheel.

Als je daar van doordrongen bent, dan kan je toch niet meer een ander pijn doen, als je weet dat die ander slechts een onderdeel van jou is? Net als je vingers een onderdeel van jouw lijf zijn? Het is voor mij de opening naar respectvol gedrag naar elkaar en naar vrede.

Metatron en Toth

Ik kreeg een meditatie oefening door met die Metatrons kubus die ik eigenlijk associeer met Aartsengel Metatron. Ik dacht waarom de aartsengel Metatron? Dat voelde als een ‘vreemde eend in de bijt’ tussen alle Egyptische goden.

De oplossing ligt in de vol-ledigheid. Later ontdekte ik namelijk dat Aartsengel Metatron een incarnatie is van Toth. Net als Innana en Ishtar ook Isis zijn.

Incarnatie is eigenlijk niet het goede woord. Het is de verpersoonlijking van dezelfde energie, en die energie is weer een onderdeel van de hele Goddelijke Vrouwelijke of Goddelijke Mannelijke energie die samen weer de Goddelijke eenheid vormen. De Flower of life.

Alle goden en godinnen uit Egypte zijn namelijk niet op zichzelf staand maar zijn aspecten van het goddelijke mannelijke en goddelijke vrouwelijke en tegelijk ook aspecten die wij in onszelf kunnen herkennen. Want wij zijn de eenheid. Wij zijn de scheppers. Wij zijn die eenheids of bronenergie, we stammen allemaal af van die ene cirkel die zich eindeloos deelt. Die ene cel die deelt tot een mens. De ziel die steeds afsplitst in andere stukjes naar volgende incarnaties.

Het steeds uitdijende heelal.

Wil je aan de slag met jouw Merkaba?

Meditatie suggestie, Merkaba de Basis

Het is niet verstandig om meteen op reis te gaan, maar een mooi oefening is deze:

  • Ga in meditatie, grond jezelf en wees je bewust dat je een merkaba hebt.
  • Kijk eens met jouw derde oog ernaar, helder voel of weet hoe de staat van jouw Merkaba is. Waar voelt het zwak? Waar schijnt het vol en glanzend? Waar weet je dat nog energie naar toe mag?
  • Ervaar gewoon hoe het voor jou is, op welke manier dan ook.
  • Stel je voor dat je vanuit jouw hartchakra gouden licht naar de plekken laat toestromen die nog versterkt mogen worden.
  • Herhaal dit zo vaak je wilt in meerdere meditaties
  • Merk op in jouw dagelijkse invallen of dromen wat het met je doet

Wil je verder aan de slag met jouw Merkaba in Egyptische sferen, kijk dan eens bij de online cursus Egyptisch Kosmisch lichtwerk

 

 

 

 

 

 

Wat is eenheidsbewustzijn?

Wat is eenheidsbewustzijn en wat heeft dat te maken met de tree of life?

Eenheidsbewustzijn is het besef dat we als mensen niet afgescheiden zijn van elkaar, van de aarde en de kosmos maar verbonden als één organisme. Een onsterfelijk organisme dat in vele cyclussen en dimensies tegelijk bestaat. Het is de samenhang tussen jouw diverse levens met het leven van nu en met al het andere leven dat er bestaat.

De tree of life is een symbool voor dat eenheidsbewustzijn en de bron van levensenergie. Een symbool dat je terugvindt in het oude Egypte, in India, Engeland en Mexico / Guatamala en dat ook in vele religies en culturen een plek heeft.

Afbeelding Rechts: Farao Ramses II in de tempel van Karnak in Luxor / Egypte, waar de Egyptische Ibis god Toth van wijsheid de naam schrijft van de farao op een blad van de tree of life . Hij bevestigt hiermee dit leven of claimt / bevestigt andere levens.  Hij is vergezeld door leeuwengodin Sekmeth bewaker van de kundalini-levensenergie met de Ankh.

De tree of life laat aan de hand van de kringloop van een boom zien hoe wij als mensen aan elkaar, de kosmos en de aarde verbonden zijn: Ieder mens is een blaadje, aan verschillende takken. We lijken apart van elkaar maar zijn onderling verbonden door de takken met de stam en de wortels. Door al die verbonden elementen loopt dezelfde levensenergie. In de herfst trekt de levensenergie zich terug naar de kern, de bron en veroudert het blad waarna in de winter de levensenergie helemaal uit het blad de boom in stroomt waarna het blad, ons stoffelijke lijf, vergaat. Dit blad vormt in de aarde weer compost en voeding voor de wortels. Na een periode van rust, vloeit de levensenergie weer voluit en groeit er een nieuw blad daaruit. Sommige onderdelen sterven helemaal af, daar komen weer andere onderdelen voor terug.

Vertaald naar de cycli van onze levens: We zijn allen energie met een stoffelijk omhulsel, met elkaar onderling verbonden. We zijn als mens niet afgescheiden van elkaar, maar zijn één levend organisme, waarvan ieder onderdeel het geheel beïnvloedt en andersom. Sterft jouw lijf af dan blijft jouw zielsenergie met haar zielsmissie bestaan en keert terug naar de kern, naar de bron. Waarna er een nieuwe geboorte volgt van een stukje zielsenergie in een nieuw lichaam dat weer verbonden is aan het geheel. Jouw ziel incarneert steeds opnieuw aan een ander ‘blaadje’.

De zielsmissie van de overziel is spirituele en persoonlijke groei op een bepaald vlak. In ieder leven vervul je daar een stukje van.

Als je contact maakt in meditatie of in opstelling met dat energieveld van liefdevolle eenheidsenergie ontvang je dus informatie over de blauwdruk van je Hoogste Zelf met daarbij behorende gaven en kwaliteiten. Jouw zielsverlangens en zielsmissie. De blauwdruk van alle mogelijk denkbare toekomsten/ andere levens, wezens, creaties en manifestaties.

Wil jij meer zicht op jouw zielsmissie voor meer zingeving en richting in werk en leven? Bekijk dan de workshop, boodschap of reading eens.