Tag Archief van: Metatron

13 chakra's en de 13 tonen, de 13 cirkels in metatrons kubus en de 13 apostelen

13 Chakra’s

13 Chakra’s

Vandaag wil ik het met jullie hebben over de 13 chakra’s en waar ze mee corresponderen.

De meeste mensen kennen het 7 chakra hoofdsysteem. Zowiezo zijn er meerdere kleinere chakra’s in ons lijf / systeem maar de 13 chakra’s zijn echt hoofdchakra’s.

Waarom is dat getal 13 nu zo bijzonder en eigenlijk versluierd in onze tijd? Ik neem je mee in het geheim achter dit magische getal 13 dat in vele stromingen en op vele manieren weer terugkomt en vertel je over de 13 chakra’s en waar ze voor staan aan de hand van de tonen van de Mayakalender, hoe ze verbonden zijn in de Merkaba en met de de 13 dimensies ofwel andere incarnaties van jou wat getoond wordt in Metatrons kubus.

13 Chakra’s en de Mer-ka-ba in Egypte

13 chakra's in de Merkaba verbonden

artwork @Esther Vaders

In Egypte werken ze met een 13 chakra systeem, sterker nog met verschillende typen chakra systemen.
Ze koppelen de 13 chakra’s aan de Merkaba, wat weer een onderdeel is van Metatrons kubus en de flower of life.

De energetische lijnen van de Merkaba lopen door enkele van die 13 chakra’s. Het 7e chakra verbindt het aardse lichaam met het hartchakra en met de hogere chakra’s en lichtlichamen.

Chakra 8 –  12 zijn verbonden met ons multidimensionale Hoger Zelf en de planeten in ons melkwegstelsel waaronder de aarde en de 13 e is de poort naar de hogere chakra’s en hogere frequenties uit andere delen van de kosmos.

De 13 chakra’s staan ook in verbinding met fysieke tempels en plekken in het land langs de Nijl, de ruggengraat van het land.

Wil je zelf aan het werk met de 13 chakra’s uit Egypte, hun inwijding reis virtueel meemaken en alle 13 chakra’s upgraden met meditaties en reflectie oefeningen? En je onderdompelen in de achterliggende symboliek van de tempelverhalen?

Kijk dan eens bij de online Egyptisch Kosmisch lichtwerk cursus

Of lees even verder waar de 13 chakra’s voor staan hieronder en ontvang een  gratis meditatie met chakra healing onderaan dit artikel.

13 chakra's vertegenwoordigt door de 13 tonen van de tzolkin

Waar staan de 13 chakra’s voor volgens de Tzolkin?

13 chakra’s in de 13 tonen van de Maya Tzolkin

Toon 1 magnetisch – basis chakra: thema = jouw basis, dit zet de toon in je leven, dit trek je naar je toe in dit leven en is verbonden met jouw bewuste en onbewuste overtuigingen.

 Toon 2 lunair – sacraal chakra- ’t vrouwelijke principe van gevoel:  thema: uitdaging; alles dat in jou en wie met jou gepolariseerd is tot harmonie te brengen, innerlijke vrede. Dit kan gaan over tegengestelde overtuigingen met bijbheorend gedrag en emoties, maar ook mensen die met jou gepolariseerd zijn. Zich qua karakter op een ander spectrum bevinden. Die triggeren jou of weerspiegelen schaduwstukken en pijnstukken in jezelf die je hebt te balanceren.

 Toon 3 elektrisch– solar plexus chakra – Het Mannelijke principe wat en wie brengt je in beweging, dingen die je kan en wilt doen. Jouw drijfveren en de verbindingen die je wilt aangaan met mensen en ‘zaken.’

 Toon 4 zelfbestaan– hartchakra: t kader waaruit je leeft, waarden, hartenwensen & grenzen

 Toon 5 boventoon– keelchakra: geef sturing aan je leven door jouw eigen waarheid & geluid te laten horen. Wat besluit je? Hoe kom je voor jezelf en jouw hartenwensen op?

Toon 6 ritmisch– derde oog chakra: balans tussen zien en gezien worden, geven & nemen, sacred union tussen mannelijk en vrouwelijk. Grappig zelfs je evenwichtsorgaan zit hier en de hypofyse, de zetel van de mannelijke en vrouwelijke hormonen onder andere uiteraard.

 Toon 7 resonant– Kruinchakra: afstemming van je aardse zelf en lichaams chakra’s met je hoger zelf en hogere chakra’s en lichtlichamen. Ook de verbinding met je familiesysteem, de betrokkenheid met de wereld.

Toon 8- galactisch – Je kan het ook Galactisch Chakra noemen: los komen van dualiteit van goed en kwaad richting eenheidsbewustzijn en dat in jezelf integreren en op aarde brengen of vasthouden.

 Toon 9: solair: soul sun chakra: intentie van je ziel voor dit leven. Het deel van je ziel / Hoger Zelf dat verbonden is met dit waarneemba

re Nu leven. Het heeft de energie van uitbreiden, niet alleen maar jouw leven maar je inzetten voor het Hoogste Goed van het collectief Bewustzijn, de mensheid, de natuur, de aarde.

 Toon 10: planetair – Aardester chakra – persoonlijke manifestatiekracht, connectie inneraarde. Dit chakra bevindt zich onder jouw voeten. Het vermogen om Alle 9 Tonen Hier op aarde neer te zetten en de poort naar het bewustzijn of de frequentie van de inner aarde.

 Toon 11: spectraal: soul star chakra: hoger zielsconnectie: bevrijd je van beperkingen en laat je originele zielsessentie zien. Dit deel van je zielsessentie / Hoger Zelf is verbonden met alle dimensies van jouw Zijn. Je overziel wordt het ook wel genoemd en het bevat de unieke zielskwaliteiten die je meedraagt door levens en dimensies heen. Je voelt je het meest kwetsbaar als je dit laat zien en al je maskers af doet, Dit is de Pure Gouden JIJ, je connectie met de sterren en jouw Hoogste Potentieel.

 Toon 12: kristal(lijn)-Kristallijn chakra: Jouw verbinding met het Spirituele Hoger Bewustzijn het kristallijne veld waarin jouw heldere vermogens volledig geopend zijn. Het heeft de energie van transparantie: Alles is helder, zonder ruis.

Toon 13: Kosmisch: Jouw Kosmische Poort chakra: Hiermee kan je thuiskomen in de bron en bij het bronbewustzijn. Het is de poort die reikt buiten ons eigen melkwegstel en je kan verbinden met bewustzijn van andere sterrenstelsels en je verbindt met de daar weer boven Hogere Sterrenchakra’s. Het is een soort einde van het een en nieuw begin van het ander, het hogere bewustzijn of terugkeren naar de bron en opnieuw incarneren.

 Hoeveel chakra’s daarboven zitten weet ik niet precies, daar zijn uiteenlopende bronnen het compleet niet met elkaar over eens. Het aantal boeit me ook niet echt. Wel vind ik de koppeling van de tonen aan de chakra’s erg inzichtelijk.

Metatrons 13 cirkels en 13 dimensies.

Door die 13 chakra’s lopen niet alleen meridianen, maar ook axiotonale lijnen. Dit zijn de etherische verbindingslijnen, de meridianen tussen planeten en met de meridianen die ons met de leylijnen van de aarde verbinden. Het zijn ook energetische verbindingen tussen jouw andere levens / incarnaties. Dit wordt verbeeld in de kubus van metatron, de heilige geometrie. Al die levens of tijdlijnen hebben ook weer een frequentie. Een toon.

Daardoor heb je dus een nauw contact met die andere 12 incarnaties in dit nu. De middelste cirkel is de overziel van de 12 eromheen. En direct de verbinding naar weer een ‘andere tros’ van 13.

Ofwel, 12 aan die ene centrale. Hoeveel incarnaties we in werkelijkheid hebben, geen idee, ik denk dat niemand dit zeker weet en de meningen lopen daar weer over uiteen. Het is niet belangrijk ook.

Wat wel belangrijk is aan het besef van die 13, is het besef dat we dus nog meer chakra’s hebben die ons verbinden aan Hogere Bewustzijnsdelen.

Als je maar denkt dat dit aardse leven alles is en jouw bewustzijn maar tot level 7 kan gaan, zal jij je ook nooit hoger ontwikkelen. Want mind over matter. De geest creëert de realiteit.

Ik wil je hiermee openen tot het besef dat het leven vele malen grootser en magischer en verbonden is dan we nu denken. Wat ons als Waar aangepraat wordt. En ons daarom klein houdt.

En het  besef dat je dus met etherische verbinden in contact staat met jouw andere ikken en met de aarde en de kosmos, weet je dus dat je ermee kan communiceren. Her-inneringen op kan halen.

Het getal 13 komt overigens nog meer voor. Jezus, de ene had 12 discipelen en ook Maria Magdalena had 12 magdalenes. Er zijn ook 13 sterrenbeelden, want het 13e sterrenbeeld de Slangendrager is weggelaten in de astrologie. Het vrouwelijke en de 13 worden in deze tijd onderdrukt maar we zijn massaal bezig ons de oude wijsheden weer te her-inneren gelukkig.

Wil jij een chakra healing met klankbad van de planeten doen in de Egyptische tempel van godin Hathor?

In de verkorte samenvatting van de preview van de online cursus staat een heerlijke audio voor jou klaar. Vul je gegevens in en je ontvangt direct toegang.

Meditatie aanvraag Egyptischetempel inwijdingen

Merkaba

Merkaba en Metatrons kubus voor spirituele ontwikkeling

Merkaba, Metatrons kubus en Toth.. wat is het verband en hoe helpen ze jou in jouw spirituele ontwikkeling?
Merkaba

Merkaba

Wat is een Merkaba?

De Merkaba is een heilige geometrie vorm en is een energetisch hulpmiddel om door tijdlijnen en dimensies te reizen. Het helpt je astraal te reizen. Of om je andere levens te her-inneren. De naam komt uit de samensmelting van Mer-Ka-Ba uit het oude Egypte.

Mer staat voor het Al, de plasma, het eenheidsbewustzijn, dat verbonden is met onze overziel, de Ka. De Ka is de Ziel, de overziel door incarnaties heen, de ziel die al die informatie uit die levens heeft. Jouw spirituele grote lichaam. De Ba is jouw spirituele lichaam in dit leven en is verbonden met de geest en het fysieke lijf, Je spirituele, mentale, emotionele lichaam in dit leven, dat in dit lijf huist of eromheen hangt zo je wilt.

Ofwel met de merkaba kun je schakelen in bewustzijn van dit leven, naar dat van jouw overziel naar het eenheidsbewustzijn.

De Merkaba is dan ‘het voertuig’ voor dit leven. En houdt tegelijk de informatie van de eenheid in zich.

Metatrons kubus heeft de Merkaba in zich als vorm en Metatrons kubus is weer onderdeel van de Flower of Life wat dan dus weer het eenheidsbewustzijn representeert. Ofwel: Wij zijn allen fracties van het geheel. Allemaal afzonderlijk, verschillend maar aanvullend en onderling verbonden.

Merkaba, Metraons kubus, Flower of life

Van klein naar groot: Merkaba, Metatrons kubus, Flower of life

Kort samengevat hangen de Merkaba, Metatrons Kubus en de Flower of life samen als een puzzel.

 

 

Metatrons kubus

Merkaba in Metratrons kubus

De Merkaba in Metatrons kubus

Metatrons kubus (zie links) in het bijzonder is een hulp bij chakra-opschoning en het activeren van jouw Merkaba. Het ‘voertuig’ waarmee je toegang krijgt tot al die delen van jouw Multi-Dimensionale Zelf, de incarnaties uit jouw overziel.

De centrale cirkel is de ik in dit NU. De cirkels eromheen zijn andere incarnaties. en verbeeld de 12 incarnaties waarmee jouw ziel in dit nu nauw verbonden is. IN totaal zijn het dan 13 cirkels ( je hebt wel meer incarnaties).

Maar wat kan je er nu praktisch mee?

De flower of life, metatrons kubus en de figuur van de Merkaba zijn vormen van “Heilige Geometrie”. De kracht van Heilige Geometrie is dat het Heelheid, vol-ledigheid en ‘de Schepping’ in zich draagt. Als je dus werkt met Heilige geometrie, geef je altijd een boost aan je resultaten.

Op het gebied van healing (heelheid), groei (naar vol-ledigheid) en creatie en manifestatie (je bereikt het hele collectieve bewustzijn of met intentie juist jouw volledige multi-dimensionale zelf). Energie volgt intentie en met deze symbolen zet je een intentie in een universele taal neer. Gebruik bijvoorbeeld metatrons kubus of de flower of life als ondergrond voor een edelsteengrid en spreek een intentie uit om iets voor het collectief bewustzijn te doen, of juist om door te klinken als heling in al jouw incarnaties wat ten goede komt in dit nu.

Metatrons kubus heeft verder ook alle platonische lichamen / vormen in zich. In het hele universum zijn dit de bouwblokken van ALLES. Van ons dna. Van onze cellen en weefsels en organen. Van planten, dieren, bergen en bomen. Van planeten en sterren.

Besef, dat wij allemaal slechts legobouwblokjes zijn allemaal in een andere samenstelling en dus uitingsvormen. Als je weet dat alles uit hetzelfde materiaal is opgebouwd, hoe kun je dan Niet verbonden voelen met alles om je heen? Hoe kun je dan nog afgescheiden voelen van het Al? Dit vind ik zo een mooi beeld dat mij helpt als ik verwijdering van alles voel in deze duale wereld.

Flower of life

Flower of life in tempel Abydos Egypte

Het is overigens niet zo dat je zonder Merkaba of Metatrons kubus niet andere levens kan herinneren. Het is slechts een hulpmiddel, één van de vele wegen naar Rome. Het mooie vind ik dat het techniek / wetenschap met kunst en de schepping verbindt. Éen symbool dat het hele verhaal van de schepping vertelt. Een eeuwenoud symbool wat ons als mens eraan wil herinneren dat alles elkaar onderling beïnvloed in die eenheid. We vullen elkaar aan en zijn een geheel.

Als je daar van doordrongen bent, dan kan je toch niet meer een ander pijn doen, als je weet dat die ander slechts een onderdeel van jou is? Net als je vingers een onderdeel van jouw lijf zijn? Het is voor mij de opening naar respectvol gedrag naar elkaar en naar vrede.

Metatron en Toth

Ik kreeg een meditatie oefening door met die Metatrons kubus die ik eigenlijk associeer met Aartsengel Metatron. Ik dacht waarom de aartsengel Metatron? Dat voelde als een ‘vreemde eend in de bijt’ tussen alle Egyptische goden.

De oplossing ligt in de vol-ledigheid. Later ontdekte ik namelijk dat Aartsengel Metatron een incarnatie is van Toth. Net als Innana en Ishtar ook Isis zijn.

Incarnatie is eigenlijk niet het goede woord. Het is de verpersoonlijking van dezelfde energie, en die energie is weer een onderdeel van de hele Goddelijke Vrouwelijke of Goddelijke Mannelijke energie die samen weer de Goddelijke eenheid vormen. De Flower of life.

Alle goden en godinnen uit Egypte zijn namelijk niet op zichzelf staand maar zijn aspecten van het goddelijke mannelijke en goddelijke vrouwelijke en tegelijk ook aspecten die wij in onszelf kunnen herkennen. Want wij zijn de eenheid. Wij zijn de scheppers. Wij zijn die eenheids of bronenergie, we stammen allemaal af van die ene cirkel die zich eindeloos deelt. Die ene cel die deelt tot een mens. De ziel die steeds afsplitst in andere stukjes naar volgende incarnaties.

Het steeds uitdijende heelal.

Wil je aan de slag met jouw Merkaba?

Meditatie suggestie, Merkaba de Basis

Het is niet verstandig om meteen op reis te gaan, maar een mooi oefening is deze:

  • Ga in meditatie, grond jezelf en wees je bewust dat je een merkaba hebt.
  • Kijk eens met jouw derde oog ernaar, helder voel of weet hoe de staat van jouw Merkaba is. Waar voelt het zwak? Waar schijnt het vol en glanzend? Waar weet je dat nog energie naar toe mag?
  • Ervaar gewoon hoe het voor jou is, op welke manier dan ook.
  • Stel je voor dat je vanuit jouw hartchakra gouden licht naar de plekken laat toestromen die nog versterkt mogen worden.
  • Herhaal dit zo vaak je wilt in meerdere meditaties
  • Merk op in jouw dagelijkse invallen of dromen wat het met je doet

Wil je verder aan de slag met jouw Merkaba in Egyptische sferen, kijk dan eens bij de online cursus Egyptisch Kosmisch lichtwerk