tree of lifeWat is eenheidsbewustzijn en wat heeft dat te maken met de tree of life?

Eenheidsbewustzijn is het besef dat we als mensen niet afgescheiden zijn van elkaar, van de aarde en de kosmos maar verbonden als één organisme. Een onsterfelijk organisme dat in vele cyclussen en dimensies tegelijk bestaat. Het is de samenhang tussen jouw diverse levens met het leven van nu en met al het andere leven dat er bestaat.

De tree of life is een symbool voor dat eenheidsbewustzijn en de bron van levensenergie. Een symbool dat je terugvindt in het oude Egypte, in India, Engeland en Mexico / Guatamala en dat ook in vele religies en culturen een plek heeft.

De kringloop van het leven
eenheidsbewustzijn de tree of life

Farao Ramses II in de tempel van Karnak in Luxor / Egypte, waar de Egyptische Ibis god Toth van wijsheid de naam schrijft van de farao op een blad van de tree of life . Hij bevestigt hiermee dit leven of claimt / bevestigt andere levens.  Hij is vergezeld door leeuwengodin Sekmeth bewaker van de kundalini-levensenergie met de Ankh.

De tree of life laat aan de hand van de kringloop van een boom zien hoe wij als mensen aan elkaar, de kosmos en de aarde verbonden zijn: Ieder mens is een blaadje, aan verschillende takken. We lijken apart van elkaar maar zijn onderling verbonden door de takken met de stam en de wortels. Door al die verbonden elementen loopt dezelfde levensenergie. In de herfst trekt de levensenergie zich terug naar de kern, de bron en veroudert het blad waarna in de winter de levensenergie helemaal uit het blad de boom in stroomt waarna het blad, ons stoffelijke lijf, vergaat. Dit blad vormt in de aarde weer compost en voeding voor de wortels. Na een periode van rust, vloeit de levensenergie weer voluit en groeit er een nieuw blad daaruit. Sommige onderdelen sterven helemaal af, daar komen weer andere onderdelen voor terug.

Vertaald naar de cycli van onze levens

We zijn allen energie met een stoffelijk omhulsel, met elkaar onderling verbonden. We zijn als mens niet afgescheiden van elkaar, maar zijn één levend organisme, waarvan ieder onderdeel het geheel beïnvloedt en andersom. Sterft jouw lijf af dan blijft jouw zielsenergie bestaan en keert terug naar de kern, naar de bron. Waarna er een nieuwe geboorte volgt van een stukje zielsenergie in een nieuw lichaam dat weer verbonden is aan het geheel. Jouw ziel incarneert steeds opnieuw aan een ander ‘blaadje’.

De zielsmissie van de overziel is spirituele en persoonlijke groei op een bepaald vlak. In ieder leven vervul je daar een stukje van.

Als je contact maakt in meditatie of in opstelling met dat energieveld van liefdevolle eenheidsenergie ontvang je dus informatie over de blauwdruk van je Hoogste Zelf met daarbij behorende gaven en kwaliteiten. De blauwdruk van alle mogelijk denkbare toekomsten/ andere levens, wezens, creaties en manifestaties.

Wil jij meer zicht op jouw zielsmissie voor meer zingeving en richting in werk en leven? Leren over jouw zielenkwaliteiten in een reading? Of meer weten over eenheidsbewustzijn? Meer informatie over jouw andere levens/ incarnaties? Ik kan je helpen met spirituele coaching in een zielstraject.